Traducere engleză-română pentru "primacy"

EN

"primacy" română traducere

volume_up
primacy {substantiv}
EN

primacy {substantiv}

volume_up
primacy (dar şi: priority)
It is naturally of the greatest importance that public health policy should be given primacy over political correctness.
Este, în mod firesc, extrem de important să se acorde întâietate politicii în domeniul sănătăţii în faţa corectitudinii politice.

Exemple de folosire pentru "primacy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
Întâietatea economiei continuă să iasă învingătoare în faţa valorilor şi în faţa drepturilor omului.
EnglishIt is naturally of the greatest importance that public health policy should be given primacy over political correctness.
Este, în mod firesc, extrem de important să se acorde întâietate politicii în domeniul sănătăţii în faţa corectitudinii politice.
EnglishThis report establishes the primacy of the market and the neutrality of public interventions and prioritises 'economic operators'.
Acest raport stabileşte prevalenţa pieţei şi neutralitatea intervenţiilor publice şi oferă prioritate "agenţilor economici”.
EnglishAny effort by the EU to usurp NATO's primacy and responsibility for transatlantic security is to be strongly resisted.
Orice efort din partea UE de a uzurpa întâietatea şi responsabilitatea NATO pentru securitatea transatlantică trebuie întâmpinată cu rezistenţă puternică.
EnglishUnfortunately, the Commission and the rapporteur are giving primacy to the internal market and they will only increase the divide between the rich and the poor.
Din păcate, Comisia şi raportoarea acordă prioritate pieţei interne şi nu vor face decât să accentueze decalajul dintre bogaţi şi săraci.
EnglishIt is good that the resolution has been tabled, but most important of all is that the primacy of human rights values should be victorious over economics.
Este bine că rezoluţia a fost prezentată, însă cel mai important este ca valorile strâns legate de drepturile omului să primeze în faţa economiei.
EnglishOur constitution recognises the primacy of international law over national laws; in other words, our laws must be in line with international law.
Constituţia noastră recunoaşte prevalenţa dreptului internaţional asupra legilor naţionale; cu alte cuvinte, legile noastre trebuie să fie conforme cu legislaţia internaţională.
EnglishI have the implicit feeling that the market test mentioned in the communication should give primacy to market and commercial considerations instead of these public considerations.
Am impresia că testul de piaţă menţionat în comunicare ar trebui să ofere prioritate consideraţiilor de piaţă şi comerciale şi nu celor legate de interesul public.