EN

prime {substantiv}

volume_up
1. Religie
prime (dar şi: matins)
RO

a primi {verb tranzitiv}

volume_up
În acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cum vor primi companiile mesajul că ar trebui să investească în tehnologia ecologică?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
Totuși, contactele deja invitate nu vor primi o nouă invitație.
However, contacts who have already been invited won't receive a new invitation.
Nouă oameni au murit și 130 au fost răniți, circa 35 dintre aceștia fiind primi respondenți.
Nine people died and 130 have been injured, about 35 of them first responders.
Nu putem tolera o situaţie în care Parlamentul este nevoit să roage pentru a primi informaţii.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Visul lor european, pentru a-l cita pe comisar, este acela de a primi subvenţii.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Amendamentele care schimbă această abordare nu pot primi sprijinul nostru.
The amendments that change this approach cannot receive our support.
Cetăţenii se pot adresa Parlamentului şi pot primi răspuns în aceste limbi.
Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.
Amendamentele care schimbă această abordare nu pot primi sprijinul nostru.
The amendments that change this approach cannot receive our support.
Visul lor european, pentru a-l cita pe comisar, este acela de a primi subvenţii.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Cetăţenii se pot adresa Parlamentului şi pot primi răspuns în aceste limbi.
Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Dacă există voinţa de a primi în Uniunea Europeană o ţară care este încă mândră de genocid şi sponsorizează terorismul, atunci acceptaţi-o.
If we want to have a country in the European Union which is still proud of genocide and sponsors terrorism, then go ahead and accept it.
Noua etichetă ecologică va primi o nouă înfăţişare în termeni de formă şi conţinut.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
Nu mai pot primi alte cereri pentru cei care doresc să ia cuvântul.
I cannot possibly take any more requests for the floor.
Suma pe care o veţi primi ar putea fi afectată, dacă luaţi o pensie înaintea celorlalte.
There might be an effect on the amounts that you will be paid if you take one pension earlier than the other.
Noua etichetă ecologică va primi o nouă înfăţişare în termeni de formă şi conţinut.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
Nu mai pot primi alte cereri pentru cei care doresc să ia cuvântul.
I cannot possibly take any more requests for the floor.
Suma pe care o veţi primi ar putea fi afectată, dacă luaţi o pensie înaintea celorlalte.
There might be an effect on the amounts that you will be paid if you take one pension earlier than the other.

Exemple de folosire pentru "prime" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Bulgarian Prime Minister also figured in one of the recorded conversations.
Premierul bulgar, de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Ieri am avut o întâlnire foarte utilă și constructivă cu dna prim-ministru Kosor.
EnglishEven the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
Chiar şi prim-ministrul vorbea despre baroana "Ashdown”, în opoziţie cu Ashton.
EnglishDemocracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
Democrațiile mor când oamenii încep să limiteze libertățile, dle prim-ministru Orbán.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Cred că preşedintele Kibaki şi prim-ministrul Odinga vor lua măsurile adecvate.
EnglishLadies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
Doamnelor şi domnilor, vă rog să-l aplaudaţi pe prim-ministrul Republicii Cehe.
EnglishPrime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis.
Domnule prim-ministru, aştept ca moneda unică să iasă mai puternică din această criză.
EnglishI had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.
Am avut o întâlnire foarte bună cu prim-ministrul Gruevski la Bruxelles, la 24 martie.
EnglishI had intended to address the Swedish Prime Minister, but he is not here.
Intenţionam să mă adresez prim-ministrului suedez, însă dumnealui nu este aici.
EnglishThere was a centre-right government, and there was a Prime Minister: Silvio Berlusconi.
Exista un guvern de centru-dreapta şi exista un prim-ministru: Silvio Berlusconi.
EnglishIt is an honour for me to speak straight after the former Prime Minister of Finland.
Este o onoare pentru mine să vorbesc imediat după fostul prim-ministru al Finlandei.
EnglishA prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
Un exemplu ilustrativ a fost eșecul de a face schimbări reale în Zimbabwe.
EnglishI did so at the beginning, in the presence of Prime Minister Topolánek.
Am făcut şi eu acest lucru la început, în prezenţa prim-ministrului Topolánek.
EnglishPrime Minister, please do not devalue the rights of women or their skills.
Domnule prim-ministru, vă rog să nu subestimaţi drepturile sau competenţele femeilor.
EnglishI have here the letter of 3 September from the three European Prime Ministers.
Am în faţa mea scrisoarea din 3 septembrie primită de la cei trei prim-miniştri europeni.
EnglishPrime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
Domnule prim-ministru, aţi vorbit aici despre liberul schimb şi foarte bine aţi făcut.
EnglishLet us think back to what Prime Minister Erdogan said a few days ago.
Haideţi să ne gândim la ceea ce a spus prim-ministrul Erdogan acum câteva zile.
EnglishYesterday, the Prime Minister announced measures which he hopes will reduce the deficit.
Ieri, dl prim-ministru a anunţat măsuri care, speră domnia sa, vor reduce deficitul.
EnglishFinally, let me say a word to Prime Minister Reinfeldt and the Swedish Presidency.
În final, aş dori să adresez un cuvânt prim-ministrului Reinfeldt şi Preşedinţiei suedeze.
EnglishYou have the conclusions of the CNIL report submitted to the prime minister.
Aveți concluziile raportului CNIL care au fost predate prim-ministrului.