Traducere engleză-română pentru "prime minister"

EN

"prime minister" română traducere

RO
EN

prime minister {substantiv}

volume_up
1. Politică
prime minister
Prime Minister, this is a decisive period in international politics.
Domnule prim-ministru, este o perioadă decisivă pentru politica internaţională.
There was a centre-right government, and there was a Prime Minister: Silvio Berlusconi.
Exista un guvern de centru-dreapta şi exista un prim-ministru: Silvio Berlusconi.
Prime Minister, on behalf of the Portuguese socialists, I wish you luck.
Domnule prim-ministru, în numele socialiştilor portughezi, vă doresc succes.

Exemple de folosire pentru "prime minister" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Bulgarian Prime Minister also figured in one of the recorded conversations.
Premierul bulgar, de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Ieri am avut o întâlnire foarte utilă și constructivă cu dna prim-ministru Kosor.
EnglishEven the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
Chiar şi prim-ministrul vorbea despre baroana "Ashdown”, în opoziţie cu Ashton.
EnglishDemocracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
Democrațiile mor când oamenii încep să limiteze libertățile, dle prim-ministru Orbán.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Cred că preşedintele Kibaki şi prim-ministrul Odinga vor lua măsurile adecvate.
EnglishLadies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
Doamnelor şi domnilor, vă rog să-l aplaudaţi pe prim-ministrul Republicii Cehe.
EnglishPrime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis.
Domnule prim-ministru, aştept ca moneda unică să iasă mai puternică din această criză.
EnglishI had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.
Am avut o întâlnire foarte bună cu prim-ministrul Gruevski la Bruxelles, la 24 martie.
EnglishI had intended to address the Swedish Prime Minister, but he is not here.
Intenţionam să mă adresez prim-ministrului suedez, însă dumnealui nu este aici.
EnglishThere was a centre-right government, and there was a Prime Minister: Silvio Berlusconi.
Exista un guvern de centru-dreapta şi exista un prim-ministru: Silvio Berlusconi.
EnglishIt is an honour for me to speak straight after the former Prime Minister of Finland.
Este o onoare pentru mine să vorbesc imediat după fostul prim-ministru al Finlandei.
EnglishI did so at the beginning, in the presence of Prime Minister Topolánek.
Am făcut şi eu acest lucru la început, în prezenţa prim-ministrului Topolánek.
EnglishPrime Minister, please do not devalue the rights of women or their skills.
Domnule prim-ministru, vă rog să nu subestimaţi drepturile sau competenţele femeilor.
EnglishPrime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
Domnule prim-ministru, aţi vorbit aici despre liberul schimb şi foarte bine aţi făcut.
EnglishLet us think back to what Prime Minister Erdogan said a few days ago.
Haideţi să ne gândim la ceea ce a spus prim-ministrul Erdogan acum câteva zile.
EnglishYesterday, the Prime Minister announced measures which he hopes will reduce the deficit.
Ieri, dl prim-ministru a anunţat măsuri care, speră domnia sa, vor reduce deficitul.
EnglishFinally, let me say a word to Prime Minister Reinfeldt and the Swedish Presidency.
În final, aş dori să adresez un cuvânt prim-ministrului Reinfeldt şi Preşedinţiei suedeze.
EnglishYou have the conclusions of the CNIL report submitted to the prime minister.
Aveți concluziile raportului CNIL care au fost predate prim-ministrului.
EnglishPrime Minister, on behalf of the Portuguese socialists, I wish you luck.
Domnule prim-ministru, în numele socialiştilor portughezi, vă doresc succes.
EnglishPrime Minister, this is a decisive period in international politics.
Domnule prim-ministru, este o perioadă decisivă pentru politica internaţională.

Sinonime (în engleză) pentru "prime minister":

prime minister

Traduceri similare în dicționarul englez-român

prime adjectiv
Romanian
prime substantiv
Romanian
minister substantiv
prime mover substantiv
Romanian
prime number substantiv
Romanian