Traducere engleză-română pentru "principality"

EN

"principality" română traducere

volume_up
principal {substantiv}
RO
EN

principality {substantiv}

volume_up
principality
principality
Expedient control of the EU border with Andorra, a principality in between two large EU countries, France and Spain, will ensure a more profitable and amiable relationship in the future.
Controlul eficient la frontiera UE cu Andorra, un principat între două țări mari din UE, Franța și Spania, va asigura o relație mai profitabilă și mai amiabilă în viitor.

Exemple de folosire pentru "principality" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Principality of Andorra is historically linked to the EU in all manner of areas.
Principatul Andorra este legat din punct de vedere istoric de UE în mai multe domenii.
EnglishThis agreement removes that barrier through the accession of the Principality of Liechtenstein to Schengen.
Acordul înlătură această barieră prin aderarea Principatului Liechtenstein la Schengen.
EnglishThe conclusion of this new agreement is another step towards greater cooperation between the Principality of Andorra and the EU.
Încheierea acestui nou acord reprezintă un alt pas spre o mai bună cooperare între Principatul Andorra și UE.
EnglishThis protocol is aimed at extending the customs security measures of the established agreement between the EU and the Principality of Andorra.
Acest protocol vizează să extindă măsurile de securitate vamală din acordul încheiat între UE și Principatul Andorra.
EnglishThis protocol is aimed at extending the customs security measures of the established agreement between the EU and the Principality of Andorra.
Acest protocol vizează să extindă măsurile de securitate vamală ale acordului încheiat între UE și Principatul Andorra.
EnglishIt is therefore fundamental that the EU and the Principality itself define a framework of cooperation in the matter of customs security.
Prin urmare, este esențial ca UE și Principatul Andorra în sine să definească un cadru de cooperare în materie de securitate vamală.
EnglishI voted in favour of this measure aimed at extending the existing agreement between the EU and the Principality of Andorra to customs security measures.
Am votat în favoarea acestei măsuri care vizează extinderea acordului actual între UE și Principatul Andorra la măsuri de securitate vamală.
EnglishFor decades, the Principality of Liechtenstein and the Swiss Confederation have practised an open borders policy with free movement of people.
Vreme de decenii, Principatul Liechtenstein şi Confederaţia Elveţiană au practicat o politică a graniţelor deschise cu o liberă circulaţie a persoanelor.
EnglishFor these reasons, and in order to intensify trade between the EU and the Principality of Andorra, I am voting in favour of the new customs security measures.
Din aceste motive și pentru a intensifica schimburile comerciale între UE și Principatul Andorra, votez în favoarea noilor măsuri de securitate vamală.
EnglishExpedient control of the EU border with Andorra, a principality in between two large EU countries, France and Spain, will ensure a more profitable and amiable relationship in the future.
Controlul eficient la frontiera UE cu Andorra, un principat între două țări mari din UE, Franța și Spania, va asigura o relație mai profitabilă și mai amiabilă în viitor.

Sinonime (în engleză) pentru "principality":

principality
English
principal