Traducere engleză-română pentru "principled"

EN

"principled" română traducere

volume_up
principle {substantiv}
volume_up
principles {substantiv}
EN

principled {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "principled" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the fight against terrorism, however, the EU is less principled.
Cu toate acestea, în lupta împotriva terorismului, UE are mai puţine principii.
EnglishOur position must therefore be principled and founded on values.
Așadar, poziția noastră trebuie să fie principială și întemeiată pe valori.
EnglishThat being said, we remain in our principled policy of wishing another, a better, a new relationship with the nation of Iran.
Acestea fiind spuse, dorim în continuare să avem o nouă relaţie mai bună cu Iranul.
EnglishWe must, however, be principled in our demands.
Cu toate acestea, trebuie să fim principiali în cererile noastre.
EnglishThese set out a principled position on a number of crucial issues in a clear and determined manner.
Acestea au stabilit o poziţie principială privind o serie de probleme cruciale într-o manieră clară şi determinată.
EnglishI would like to congratulate the governments of the United Kingdom and the Netherlands for their principled position.
Aș dori să felicit guvernele Regatului Unit și al Țărilor de Jos pentru poziția principială adoptată.
EnglishWhat is happening in Belarus has to be evaluated in a very principled way, and more pressure has to be applied.
Ceea ce se întâmplă în Belarus trebuie evaluat în mod foarte principial și trebuie exercitată mai multă presiune.
EnglishIf the EU will not address this crucial issue in a principled manner, hardly any progress can be expected.
Dacă UE nu abordează această chestiune crucială într-o manieră principială, ne aşteptăm să nu se înregistreze un progres foarte mare.
EnglishIn my view, not creating barriers also entails a principled but European policy towards Russia and China.
În opinia mea, oprirea creării unor bariere atrage după sine o politică principială, însă europeană în ceea ce priveşte Rusia şi China.
EnglishI always admire Mr Tannock's principled, political approach towards the acquis and what Iceland is or is not doing.
Întotdeauna am admirat abordarea politică, de principiu a dl Tannock față de acquis și față de ceea ce face sau nu face Islanda.
EnglishWe want to see the EU doing more, not less, to support America's principled leadership in the fight against terrorism.
Dorim să vedem că UE face mai multe, nu mai puţine, pentru a susţine guvernarea de principiu a Americii în lupta împotriva terorismului.
EnglishIn this context, we should insist on a tough and principled position towards the regime of President Lukashenko in Belarus.
În acest context, ar trebui să insistăm asupra unei poziții hotărâte și principiale față de regimul președintelui Lukașenko din Belarus.
EnglishMr President, Shahbaz Bhatti and all his family are an astonishing example of what brave, principled, loyal people can achieve.
Dle președinte, Shahbaz Bhatti și întreaga sa familie sunt un exemplu uimitor a ceea ce pot realiza oamenii curajoși, cu principii și loiali.
EnglishI think you are all aware of the fact that the European Union has taken a very strong and a very principled stand when it comes to these events.
Cred că ştiţi cu toţii că Uniunea Europeană a adoptat o poziţie foarte puternică şi principială în legătură cu aceste evenimente.
EnglishHis pertinacity and principled behaviour has yielded concrete results, because he carries out his task honourably and consistently.
Tenacitatea și comportamentul său principial au dat rezultate concrete, coerența și onestitatea fiind atributele activității pe care o desfășoară.
EnglishCollaboration at EU level must not be at the expense of the quality of care or of the principled ethical choices made by Member States.
Colaborarea la nivel european nu trebuie să fie realizată în dauna calităţii asistenţei sau a alegerilor etice fundamentale ale statelor membre.
EnglishThe EU's principled opposition to the death penalty and the call for its abolition in China are robustly conveyed on all occasions.
Opoziţia principială a UE faţă de pedeapsa capitală şi solicitarea desfiinţării acesteia în China sunt mesaje transmise ferm de fiecare dată când se iveşte ocazia.
EnglishOf course, he cannot now take such principled words back, not even in the interests of securing the plum job of President of the European Union.
Bineînţeles, el nu îşi poate retrage acum afirmaţiile de principiu făcute, nici măcar în scopul de a obţine stilata funcţie de Preşedinte al Uniunii Europene.
EnglishFrom this standpoint, it is necessary to judge the frequent departures from our usual standards for the democratic functioning of a state in a principled and sensitive way.
Din acest punct de vedere, este necesar să se judece abaterile frecvente de la standardele noastre obişnuite pentru funcţionarea democrată a statului într-un mod principial şi sensibil.
EnglishThe previously mentioned behaviour, which does not only apply to Austria, is a violation of the Schengen rules, and the European Commission should mount a principled response to it.
Comportamentul menționat anterior, care nu se aplică numai în Austria, este o încălcare a normelor Schengen, iar Comisia Europeană ar trebui să furnizeze un răspuns de principiu la aceasta.

Sinonime (în engleză) pentru "principle":

principle
basic principle