Traducere engleză-română pentru "printing"

EN

"printing" română traducere

volume_up
printing {substantiv}
volume_up
print {substantiv}
EN

printing {adjectiv}

volume_up
printing

Exemple de folosire pentru "printing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis tutorial doesn't cover printing problems related to specific programs.
Acest tutorial nu tratează problemele de imprimare legate de programe specifice.
EnglishThis article describes common Windows printing options and how to select them.
Acest articol descrie problemele de imprimare Windows comune și cum să le selectați.
EnglishFor general information about printing, see Getting started with printing.
Pentru informații generale despre imprimare, consultați Introducere în imprimare.
EnglishThese printers allow you to print to a file instead of printing to paper.
Aceste imprimante permit imprimarea într-un fișier în loc de imprimarea pe hârtie.
EnglishFor more information about printing, see Getting started with printing.
Pentru mai multe informații despre imprimare, consultați Introducere în imprimare
EnglishThe question is whether the money printing press will save economic development.
Întrebarea este dacă tiparniţa de bani va salva dezvoltarea economică.
EnglishHere's a list of common printing tasks and articles on how to print them.
Iată o listă cu activități de imprimare uzuale și articole despre cum să le imprimați.
EnglishMany printing problems are caused by hardware that isn't set up properly.
Multe probleme de imprimare sunt cauzate de hardware configurat incorect.
EnglishIf you're printing multiple items, you can change the order in which they print.
Dacă imprimați mai multe elemente, este posibil să modificați ordinea în care se imprimă acestea.
EnglishYou might also be able to choose staples as a default printing preference.
De asemenea, este posibil să puteți să alegeți capsări ca preferință implicită de imprimare.
EnglishThe item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
Elementul care este imprimat în prezent se poate finaliza, dar restul elementelor se vor revoca.
EnglishWhen your document is printing, this symbol will display here at the bottom of your screen.
În timpul imprimării documentului, se va afișa acest simbol în partea de jos a ecranului.
EnglishHere are answers to some common questions about printing pictures.
Iată răspunsurile la câteva întrebări comune despre imprimarea imaginilor.
EnglishFor information about printing your photos at home, see Print a picture.
Pentru informații despre imprimarea fotografiilor acasă, consultați Imprimarea unei imagini.
EnglishYou can confirm the printer is working by printing a test page.
Imprimați o pagină de testare pentru a confirma că imprimanta funcționează.
EnglishSecurity options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
Opțiunile de securitate pentru imprimarea fără fir se stabilesc de fiecare producător de imprimante.
EnglishTry printing after each step before going to the next step.
Încercați să imprimați după fiecare pas, înainte să treceți la pasul următor.
EnglishThis demo shows you the basics of printing a document in Windows.
Această demonstrație vă arată noțiunile de bază despre imprimarea unui document în Windows.
EnglishClick your printer's icon, and then click See what's printing on the command bar.
Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe Se vede ceea ce se imprimă pe bara de comenzi.
EnglishFor more information, see Cancel printing and What are printer permissions?
Pentru informații suplimentare, consultați Revocarea imprimării și Ce sunt permisiunile de imprimantă?

Sinonime (în engleză) pentru "printing":

printing
print