Traducere engleză-română pentru "prints"

EN

"prints" română traducere

volume_up
prints {substantiv}
volume_up
print {substantiv}
EN

prints {plural}

volume_up
Her self-initiated work ranges from limited edition prints and mixed-media collages to hand-printed textiles and objects for the home.
Lucrările ei independente variază de la stampe cu ediţie limitată şi colaje din diverse materiale până la imprimeuri manuale pe textile şi obiecte casnice.

Exemple de folosire pentru "prints" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Selection option prints only the selected text or graphics in a document.
Opțiunea Selecție imprimă doar textul selectat sau ilustrațiile dintr-un document.
EnglishWindows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
Windows imprimă doar numărul de copii solicitat, pentru a nu consuma cerneala.
EnglishFor example, typing 1, 4, 20-23 prints pages 1, 4, 20, 21, 22, and 23.
De exemplu, dacă tastați 1, 4, 20-23, se imprimă paginile 1, 4, 20, 21, 22 și 23.
EnglishYou probably know, for example, if it prints in color or black ink, or both.
Știți probabil, de exemplu, dacă imprimă color sau cu cerneală neagră, sau în ambele moduri.
EnglishThe Selection option prints only text or graphics that you have already selected in a document.
Opțiunea Selectare imprimă doar text sau grafice selectate deja într-un document.
EnglishTap or click Order prints and then follow the on-screen instructions.
Atingeți sau faceți clic pe Comandă imprimare și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
EnglishWith Windows Photo Viewer, you can make prints of your digital photos.
Cu Vizualizatorul Windows de fotografii, este posibil să efectuați imprimări ale imaginilor digitale.
EnglishA laser printer that prints only in black and white is sometimes called a monochrome printer.
O imprimantă cu laser care poate imprima doar alb-negru este denumită uneori imprimantă monocromatică.
EnglishIf you don't have a printer handy, you can use Windows to order prints online.
Dacă nu aveți o imprimantă la îndemână, aveți posibilitatea să utilizați Windows pentru a comanda imprimări online.
EnglishIf you have a printer connected to your computer, you can make prints of digital pictures.
Dacă aveți o imprimantă conectată la computer, aveți posibilitatea să faceți imprimări ale imaginilor digitale.
EnglishCurrent Page prints only the currently displayed page.
Pagina curentă imprimă doar pagina afișată în prezent.
EnglishColor or black-and-white (grayscale) prints.
EnglishChoose between black-and-white and color prints.
EnglishIn general, full-page 8-by-10-inch or 8.5-by-11-inch prints need at least a three-megapixel camera.
De obicei, imprimările pe pagini complete de 8 pe 10 inci sau de 8,5 pe 11 inch au nevoie de un aparat foto de cel puțin trei megapixeli.
EnglishPrints the file that is in the active window.
EnglishOther pictures, such as ones scanned from prints or slides, usually bear the date they were scanned or created.
Alte imagini, cum ar fi cele scanate din imprimări sau diapozitivele, poartă de obicei data la care au fost scanate sau create.
EnglishIf you just want a font that prints well and is easy to read on the screen, then consider using a TrueType font.
Dacă aveți nevoie doar de un font care se imprimă bine și este ușor de citit pe ecran, se recomandă utilizarea unui font TrueType.
EnglishThe option Current or Current page prints only the page that you are viewing when you choose to print the document.
Opțiunea Curent sau Pagina curentă imprimă doar pagina pe care o vizualizați în momentul în care alegeți să imprimați documentul.
EnglishA test page prints sample text and graphics in color or in black and white, depending on what type of printer you're using.
Pe o pagină test se imprimă eșantioane de text și ilustrații, color sau alb-negru, în funcție de tipul de imprimantă utilizată.
EnglishWindows XP prints your document.

Sinonime (în engleză) pentru "print":

print
printing