Traducere engleză-română pentru "prism"

EN

"prism" română traducere

volume_up
prism {substantiv}
RO
EN

prism {substantiv}

volume_up
1. Matematică
So grand visions - yes, but through the prism of everyday life.
Aşa că spunem da viziunilor măreţe, însă prin prisma vieţii de zi cu zi.
Therefore, the only images of violence and hatred they see are through the prism of the media.
Prin urmare, singurele imagini de violență și ură pe care le văd sunt prin prisma mass-mediei.
Set a party mood on your desktop with close-ups of colors filtering and reflecting through the prism of irregular ice cubes.
Intrați în atmosfera de petrecere pe desktop cu aceste detalii de filtrări de culori și reflecții prin prisma unor cuburi de gheață neregulate.
2. Fizică
So grand visions - yes, but through the prism of everyday life.
Aşa că spunem da viziunilor măreţe, însă prin prisma vieţii de zi cu zi.
Therefore, the only images of violence and hatred they see are through the prism of the media.
Prin urmare, singurele imagini de violență și ură pe care le văd sunt prin prisma mass-mediei.
Set a party mood on your desktop with close-ups of colors filtering and reflecting through the prism of irregular ice cubes.
Intrați în atmosfera de petrecere pe desktop cu aceste detalii de filtrări de culori și reflecții prin prisma unor cuburi de gheață neregulate.

Exemple de folosire pentru "prism" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSo grand visions - yes, but through the prism of everyday life.
Aşa că spunem da viziunilor măreţe, însă prin prisma vieţii de zi cu zi.
EnglishTherefore, the only images of violence and hatred they see are through the prism of the media.
Prin urmare, singurele imagini de violență și ură pe care le văd sunt prin prisma mass-mediei.
EnglishAfter all, just like Mr López Aguilar, I believe that we should not view immigration solely through the prism of security.
De altfel, la fel ca dl López Aguilar, cred că nu ar trebui să privim imigraţia exclusiv prin prisma securităţii.
EnglishSet a party mood on your desktop with close-ups of colors filtering and reflecting through the prism of irregular ice cubes.
Intrați în atmosfera de petrecere pe desktop cu aceste detalii de filtrări de culori și reflecții prin prisma unor cuburi de gheață neregulate.
EnglishWithout a change in the ideological prism within the Council, we will not come out of the recession, and nor will we restore citizens' trust.
Fără o schimbare a prismei ideologice din interiorul Consiliului nu vom ieși din recesiune și nici nu vom reda încrederea cetățenilor.
EnglishWe must not get caught up in the prism of today's eurozone crisis but look to what problems the IMF may face in the future.
Nu trebuie să ne lăsăm prinși în prisma actualei crize a zonei euro, ci trebuie să vedem care sunt problemele cu care este posibil să se confrunte FMI pe viitor.
EnglishIf our relations are seen purely through the prism of our need for oil and gas, we will exacerbate tensions and fail to achieve security in other senses.
Dacă relaţiile noastre sunt considerate doar prin prisma nevoii noastre de petrol şi gaz, vom exacerba tensiunile şi nu vom reuşi să obţinem securitatea pe alte planuri.
EnglishFor me, however, this report falls within the same two-speed vision, the same narrow prism through which some fellow Members regrettably view human rights.
Totuși, pentru mine, raportul se înscrie în aceeași viziune cu două viteze, aceeași prismă îngustă prin care, din păcate, o parte din colegii mei deputați văd drepturile omului.
EnglishI always see the problem of sustainable development through this prism, whereby economic growth and respect for the environment are necessarily two sides of the same coin.
Personal, privesc mereu problema dezvoltării durabile prin această prismă, creșterea economică și respectarea mediului fiind obligatoriu două fețe ale aceleiași monede.

Sinonime (în engleză) pentru "prism":

prism