EN

prison {substantiv}

volume_up
1. general
The members of that family will obviously have to be put in prison.
Membrii acestei familii trebuie evident să fie condamnaţi la închisoare.
He died a horrible death in prison because of a lack of medical treatment.
A murit în mod îngrozitor în închisoare din cauza lipsei de tratament medical.
Cuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
Cuba este condusă de un tiran comunist care îşi trimite toţi oponenţii la închisoare.
prison (dar şi: quod)
prison (dar şi: jail)
volume_up
beci {n} [argou] (închisoare)
2. "house"
prison (dar şi: quod, jail goal)
volume_up
temniță {f} (închisoare)

Exemple de folosire pentru "prison" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.
Aș dori să îl salut pe Andrei Sannikov și pe ceilalți care se află în închisoare.
EnglishThere are many serious human rights violations, terrible prison conditions, etc.
Există multe încălcări grave ale drepturilor omului, condiţii de detenţie teribile etc.
EnglishThose who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison.
Cei care s-au alăturat sunt, mă tem, prinși în prezent într-o închisoare economică.
EnglishHe died a horrible death in prison because of a lack of medical treatment.
A murit în mod îngrozitor în închisoare din cauza lipsei de tratament medical.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Astfel de persoane nu trebuie să scape cu o amendă - se impun pedepse cu închisoarea aici.
EnglishWhat crime did Zapata commit which led to him being in that prison in the first place?
Ce crimă a comis Zapata încât să conducă la încarcerarea sa în primul rând?
EnglishCuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
Cuba este condusă de un tiran comunist care îşi trimite toţi oponenţii la închisoare.
EnglishI think it is very important that prison officers are protected as well.
Consider că este foarte important ca lucrătorii din închisori să fie şi ei protejaţi.
EnglishInstead of rewarding him and treating him with respect, China has locked him up in prison.
În loc să îl recompenseze și să îl trateze cu respect, China l-a întemnițat.
EnglishThe migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.
În rândurile migranților se găsesc și imigranți ilegali, infractori eliberați din închisori.
EnglishThis also includes the situation of Aung San Suu Kyi, who is in prison.
Mă refer, de asemenea, şi la situația lui Aung San Suu Kyi, care se află în închisoare.
EnglishThere are also other reasons for EU Member States to cooperate in closing the prison.
Există şi alte motive pentru care statele membre ale UE ar coopera la închiderea închisorii.
EnglishThere is still the threat of long prison sentences or even the death penalty.
Continuă să existe amenințarea lungilor pedepse cu închisoarea sau chiar a pedepsei cu moartea.
EnglishMany hundreds of people were put in prison and had sham criminal proceedings brought against them.
Multe sute de oameni au fost arestaţi şi li s-au întocmit false procese penale.
EnglishMoreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.
Mai mult, ofițerii din închisori primesc recompense financiare pentru biciuirea deținuților.
EnglishThe members of that family will obviously have to be put in prison.
Membrii acestei familii trebuie evident să fie condamnaţi la închisoare.
EnglishAs was stated earlier, the whole country is like an open prison.
Astfel cum s-a declarat mai devreme, întreaga țară este o mare închisoare.
EnglishWe are continuing to work with all the channels we know of, but we do not have access to the prison.
Conlucrăm cu toate canalele pe care le cunoaştem, însă nu avem acces în închisoare.
EnglishOn 6 July Mr Orlov was charged once again, and he is now facing a three-year prison term.
La 6 iulie, dl Orlov a fost din nou inculpat și a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare.
EnglishHe spent two months in prison for this, in appalling conditions.
A petrecut două luni în închisoare pentru aceasta, în condiţii cumplite.

Sinonime (în engleză) pentru "prison":

prison
prisoner
English
prison guard
prison cell