Traducere engleză-română pentru "private"

EN

"private" română traducere

volume_up
private {substantiv}
volume_up
privation {substantiv}
EN

private {adjectiv}

volume_up
private (dar şi: individual, personal)
Of course, there are private equity investments that make sense for companies.
Desigur, există şi investiţii de capital privat care au sens pentru societăţi.
To boost private investment and encourage the public and private sectors to work together.
Pentru a stimula investițiile și a încuraja cooperarea între sectorul public și cel privat.
On the Customize network settings page, click Private, and then click Next.
În pagina Particularizare setări reţea, faceţi clic pe Privat, apoi pe Următorul.
private (dar şi: personal)
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Este irelevant dacă sunt folosite în scop personal sau de afaceri.
Click the private character you want to insert into the document.
Faceți clic pe caracterul personal pe care îl inserați în document.
If you have something private to discuss, you can do so outside.
Dacă aveţi ceva personal de discutat, puteţi face acest lucru afară.
private
volume_up
personal {adj. m.} (particular)
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Este irelevant dacă sunt folosite în scop personal sau de afaceri.
Click the private character you want to insert into the document.
Faceți clic pe caracterul personal pe care îl inserați în document.
If you have something private to discuss, you can do so outside.
Dacă aveţi ceva personal de discutat, puteţi face acest lucru afară.
Mr President, my fellow Member has unfortunately not understood a thing, but as I have no speaking time, I will explain it to him in private.
Dle preşedinte, colegul meu nu a înţeles din păcate un lucru, dar, întrucât nu am timp la tribună, o să îi explic în particular.
If they do not agree, is it simply because true professionals can rarely admit in public what they know to be true in private?
Dacă nu sunt de acord, se datorează acest lucru pur și simplu faptului că adevărații profesioniști nu admit decât rar în public ceea ce știu că este adevărat în particular?
For used cars and other second-hand vehicles bought from a private person, the VAT will already have been paid by the original buyer in the country of purchase.
În cazul maşinilor de ocazie sau al altor vehicule cumpărate la mâna a doua de la un particular, TVA-ul a fost deja plătit de primul cumpărător, în ţara în care s-a efectuat achiziţia.

Exemple de folosire pentru "private" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Resursele se pot obţine la trei niveluri: UE, statele membre şi sectorul privat.
EnglishDebt restructuring would, it appear, be a catastrophe - for private investors.
Restructurarea datoriei ar fi, se pare, catastrofală pentru investitorii privați.
EnglishOf course, there are private equity investments that make sense for companies.
Desigur, există şi investiţii de capital privat care au sens pentru societăţi.
EnglishThis approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Această abordare va garanta un mediu economic sănătos pentru actorii privaţi.
EnglishWe are now no longer talking about private finances, but about public finances.
Acum nu mai este vorba despre finanţele private, ci despre finanţele publice.
EnglishHow much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
Cât timp vom mai continua să transformăm datoria privată în datorie publică?
EnglishAn intranet is a private network, usually within a company or organization.
Un intranet este o rețea privată, de obicei în cadrul unei firme sau organizații.
EnglishOn the Customize network settings page, click Private, and then click Next.
În pagina Particularizare setări reţea, faceţi clic pe Privat, apoi pe Următorul.
EnglishThe private data of the individual cannot be jeopardised by other measures.
13 - Datele private ale persoanelor nu pot fi puse în pericol prin alte măsuri.
EnglishHowever, reclassification requires increased public and private investment.
Totuşi, reclasificarea necesită din ce mai multe investiţii publice şi private.
EnglishInPrivate Browsing does not necessarily provide you with anonymity on the Internet.
Navigarea InPrivate nu vă furnizează în mod necesar calitatea de anonim pe Internet.
EnglishI actually think this a much better idea than the European private company.
Consider că aceasta este o idee mult mai bună decât o societate privată europeană.
EnglishIndeed, it would be unacceptable if only the private sector were to benefit from it.
Într-adevăr, ar fi inacceptabil dacă numai sectorul privat ar beneficia de aceştia.
EnglishMore than a third of international private borrowing is carried out in euro.
Mai mult de o treime din împrumuturile private internaționale se fac în euro.
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
În ultimii ani valoarea activelor fondului de pensii private a scăzut foarte mult.
EnglishIn Italy, there are private and public newspapers reflecting all political tendencies.
În Italia există ziare publice şi private care reflectă toate tendinţele politice.
EnglishThe report calls for a real balance between public and private interests.
Raportul solicită un echilibru adevărat între interesele publice și cele private.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
EnglishTwo thirds of the total workforce in the private sector are employed by SMEs.
Două treimi din totalul forţei de muncă din sectorul privat este angajată în IMM-uri.
EnglishWhen you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new browser window.
Când porniți Navigarea InPrivate, Internet Explorer deschide o fereastră de browser nouă.

Sinonime (în engleză) pentru "private":

private
privatization
privation