Traducere engleză-română pentru "privately"

EN

"privately" română traducere

volume_up
private {substantiv}
EN

privately {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "privately" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us remember that a monopoly, whether privately-owned or state-owned, restricts competition.
Să ne amintim că un monopol, fie acesta privat sau de stat, restrânge concurenţa.
EnglishI talk to the leaders of both, privately for many hours, and with other people in the meetings.
Vorbesc ore în șir în particular cu liderii ambelor părți și cu alte persoane în cadrul reuniunilor.
EnglishIn the south of France, 75% of the forest is privately owned.
În sudul Franţei, 75% din pădure este în proprietate privată.
EnglishLet us reject the idea, cherished by some, that profits are divided privately, but losses are shared by society.
Să respingem ideea, dragă unora, că profiturile se privatizează, dar pierderile se socializează.
EnglishHe drives a company car - registered in Greece - which he also uses privately in Bulgaria.
Maşina de serviciu pe care o conduce este înmatriculată în Grecia, dar el o foloseşte în Bulgaria şi în interes personal.
EnglishIts main purpose is to provide financial support for Romanian SMEs in which the majority of shares are privately held.
Scopul său principal este acordarea de sprijin financiar IMM-urilor din România cu capital majoritar privat.
EnglishI have said it privately to the Commissioner.
EnglishIt will involve EU bodies in the area of competitive relationships between companies that are mostly privately owned.
Va implica organisme ale UE în domeniul relaţiilor concurenţiale dintre companii care sunt, în cea mai mare parte, private.
EnglishPoliticians should be privately funded through donations, etc., and that should be heavily regulated.
Politicienii ar trebui să fie finanțați de mediul privat prin intermediul donațiilor etc. și acest lucru ar trebui să fie strict reglementat.
EnglishThe Commission should make a clear distinction between large-scale commercial aircraft operations and privately owned airplanes.
Comisia ar trebui să facă o distincţie clară între operaţiunile pe scară largă cu aeronave comerciale şi avioanele private.
EnglishAnd, as Members of this House I am sure will privately be able to let them know, that is not an unmixed blessing.
După cum vor afla cu siguranță, în particular, de la mai mulți deputați în Parlamentul European, aceasta nu reprezintă o adevărată binecuvântare.

Sinonime (în engleză) pentru "privately":

privately
private
privatization