Traducere engleză-română pentru "privatisation"

EN

"privatisation" română traducere

Exemple de folosire pentru "privatisation".

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "privatisation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEMU protects the profits of the monopolies and facilitates privatisation and merger.
UEM protejează profiturile monopolurilor şi facilitează privatizarea şi fuziunea.
EnglishThe ideology of liberalisation, deregulation and privatisation has led to the crisis.
Ideologia liberalizării, dereglementării şi privatizării a condus la criză.
EnglishTurkey is adapting to the EU and this includes the area of privatisation.
Turcia se adaptează la UE şi acest lucru cuprinde şi domeniul privatizării.
EnglishThis is a feature we have often seen in the process of privatisation.
Acesta este un fenomen pe care l-am văzut de multe ori în procesul de privatizare.
EnglishFurthermore, it is preparing the public water system for its privatisation in the future.
În plus, se pregăteşte sistemul public de apă pentru privatizarea acestuia în viitor.
EnglishEurope 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
Europa 2020 nu trebuie să declanşeze un alt maraton concurenţial şi un exod al privatizării.
EnglishThis divestment tends to increase following processes of liberalisation and privatisation.
Aceste dezinvestiri stimulează procesele de liberalizare și privatizare.
EnglishObsessive deregulation and privatisation of public services will equally end in tears.
Liberalizarea obsesivă şi privatizarea serviciilor publice se vor sfârşi, de asemenea, în lacrimi.
EnglishPrivatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
Privatizarea profiturilor și dreptul public de proprietate asupra pierderilor la scară largă. [...]
EnglishI can guarantee there will be no opening of public services, no pressure for privatisation.
Vă garantez că nu va exista o liberalizare a serviciilor publice, nici presiune pentru privatizare.
EnglishIt seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
Se pare că CETA face referire la o privatizare semnificativă, la dereglementare şi la restructurare.
EnglishThe EU should encourage competition between European pension funds and further privatisation.
UE ar trebui să încurajeze concurenţa între fondurile europene de pensii şi continuarea privatizării.
EnglishSo please let us not embark on those accusations that it is because of Brussels that there is privatisation.
Prin urmare, să nu acuzăm Bruxelles-ul de existenţa privatizării.
EnglishI believe this to be an extremely problematic issue because it entails the privatisation of legal rights.
Consider că acest lucru este extrem de problematic, deoarece implică privatizarea drepturilor legale.
Englishliberalisation of the markets, privatisation of public services and growing financialisation of the economy;
liberalizarea pieţelor, privatizarea serviciilor publice şi financiarizarea în creştere a economiei;
EnglishAlso, fighting corruption and having transparent privatisation is an important element.
De asemenea, un element important îl constituie lupta împotriva corupţiei şi existenţa unui proces transparent de privatizare.
EnglishNobody is calling for the privatisation of social services.
EnglishIt endorses the rationale which leads to the privatisation of State-owned companies such as Ciegielski-Poznań.
Acesta susține raționamentul care a dus la privatizarea companiilor de stat cum ar fi Cegielski-Poznań.
EnglishI think that we ought not to argue about greater privatisation, competition or what have you.
Cred că discuţia nu ar trebui să se concentreze pe probleme legate de o mai mare privatizare, concureţnă, şi aşa mai departe.
EnglishI personally strongly oppose the privatisation of water.