Traducere engleză-română pentru "privileged"

EN

"privileged" română traducere

volume_up
privilege {substantiv}
EN

privileged {adjectiv}

volume_up
privileged
The aim should instead be to establish a privileged partnership.
În schimb, scopul ar trebui să fie un parteneriat privilegiat.
It would be much better to have Turkey joined to Europe by a bond of privileged partnership.
Ar fi mult mai bine ca Turcia să se alăture Europei într-un parteneriat privilegiat.
On the other hand, a form of privileged partnership would combine the best of both worlds.
Pe de altă parte, o formă de parteneriat privilegiat ar combina avantajele ambelor alternative.

Exemple de folosire pentru "privileged" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is first and foremost with her that we should have privileged links.
Trebuie să avem legături privilegiate în primul şi în primul rând cu Rusia.
EnglishFinally, it creates a list of countries which will be privileged partners.
În sfârșit, creează o listă de țări care vor fi parteneri privilegiați.
EnglishIt would be much better to have Turkey joined to Europe by a bond of privileged partnership.
Ar fi mult mai bine ca Turcia să se alăture Europei într-un parteneriat privilegiat.
EnglishOn the other hand, a form of privileged partnership would combine the best of both worlds.
Pe de altă parte, o formă de parteneriat privilegiat ar combina avantajele ambelor alternative.
EnglishUnder the regime's critics, she enjoyed a privileged position for years.
Conform criticilor regimului, aceasta s-a bucurat de o poziţie privilegiată timp de mai mulți ani.
EnglishThe aim should instead be to establish a privileged partnership.
În schimb, scopul ar trebui să fie un parteneriat privilegiat.
EnglishWe are privileged Members of the European Parliament, who can make use of the available infrastructure.
Suntem deputaţi privilegiaţi în Parlamentul European, care se pot folosi de infrastructura disponibilă.
EnglishThe Ombudsman's privileged relationship with Parliament is key to ensuring results for citizens.
Relaţia privilegiată a Ombudsmanului cu Parlamentul este primordială pentru a asigura rezultate pentru cetăţeni.
EnglishI was privileged to be present in East Timor at the birth of the world's first new state of this millennium.
Am avut privilegiul să fiu prezent în Timorul de Est la nașterea primului nou stat al lumii din acest mileniu.
EnglishIn my view, it is time to stop the accession negotiations and offer Turkey a privileged partnership.
Din punctul meu de vedere, este timpul să oprim negocierile pentru aderare şi să oferim Turciei un parteneriat privilegiat.
EnglishIt is particularly important that we take advantage of your privileged insight into what is really happening on the ground.
Este foarte important să ne folosim de informaţiile dumneavoastră concrete privind situaţia de pe teren.
EnglishIt is therefore time we finally started talking specifically about a privileged partnership between the EU and Turkey.
Este deci timpul, în sfârşit, să vorbim clar în special despre un parteneriat privilegiat între UE şi Turcia.
EnglishFrom the outset, Iceland has been in a privileged position because of its membership in the European Economic Area.
De la început, Islanda a fost într-o poziție privilegiată datorită calității sale de membru în Spațiul Economic European.
EnglishIt is high time that we ceased our accession negotiations with Ankara at once and worked to secure a privileged partnership.
Este timpul să încetăm imediat negocierile de aderare cu Ankara şi să urmărim să obţinem un parteneriat privilegiat.
EnglishAs vice-president of the delegation, I am very pleased that we are continuing in the direction of a privileged partnership.
În calitate de vicepreşedinte al delegaţiei, sunt foarte încântat că vom continua în direcţia unui parteneriat privilegiat.
EnglishThe key aim of these measures is to revitalise the Western Balkan economies through privileged access to the EU market.
Aceste măsuri au drept scop principal revitalizarea economiilor din Balcanii Occidentali grație accesului privilegiat pe piața UE.
EnglishThe key aim of this measure is to revitalise the Western Balkan economies through privileged access to the EU market.
Această măsură are drept scop principal revitalizarea economiilor din Balcanii Occidentali grație accesului privilegiat pe piața UE.
EnglishThese territorial cooperation areas are privileged areas for European cooperation, particularly cross-border cooperation.
Aceste zone de cooperare teritorială sunt zone privilegiate pentru cooperarea europeană, în special cooperarea transfrontalieră.
EnglishThe positive aspects, such as an improvement in energy security, can also be achieved by means of a privileged partnership.
Aspectele pozitive, precum îmbunătăţirea securităţii energetice, se pot obţine şi prin intermediul unui parteneriat privilegiat.
EnglishWe are calling for a new Europe to be built, a free Europe of sovereign nations that will establish privileged relations with Russia.
Solicităm construirea unei noi Europe, o Europă liberă, de naţiuni suverane, care va stabili relaţii privilegiate cu Rusia.

Sinonime (în engleză) pentru "privileged":

privileged
privilege