Traducere engleză-română pentru "probability"

EN

"probability" română traducere

EN

probability {substantiv}

volume_up
probability (dar şi: chance, likelihood)
Batches of vaccine of varying quality and forged paperwork is a real probability.
Loturile de vaccinuri de diferite calităţi şi documentele falsificate reprezintă o probabilitate reală.
Scientists estimate, with a high degree of probability, that strong earthquakes may well occur in the medium and long term.
Oamenii de știință estimează, cu un grad ridicat de probabilitate, că se pot produce cutremure puternice pe termen mediu și lung.
There is a high probability that, by the end of the year, a whole series of those production sites will no longer be in operation.
Există o mare probabilitate ca, până la sfârşitul anului, o serie întreagă din aceste centre de producţie să nu mai funcţioneze.

Exemple de folosire pentru "probability" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBatches of vaccine of varying quality and forged paperwork is a real probability.
Loturile de vaccinuri de diferite calităţi şi documentele falsificate reprezintă o probabilitate reală.
EnglishIn all probability, the attitude of Parliament will lead to greater use of the opt-out.
Cel mai probabil, atitudinea Parlamentului va duce la o utilizare mai mare a excluderii voluntare.
EnglishIn the final analysis, the greatest impact would, in all probability, be felt by persons other than the ones targeted.
În analiza finală, probabil cel mare impact va fi resimţit de alte persoane decât cele vizate.
EnglishThere is a need to look at that risk and probability.
Trebuie să analizăm aceste riscuri și probabilități.
EnglishIndeed, they underestimated the probability that issuers of certain complex financial instruments would default.
Într-adevăr, acestea au subestimat probabilitatea ca emitenții anumitor instrumente financiare complexe să eșueze.
EnglishScientists estimate, with a high degree of probability, that strong earthquakes may well occur in the medium and long term.
Oamenii de știință estimează, cu un grad ridicat de probabilitate, că se pot produce cutremure puternice pe termen mediu și lung.
EnglishThere is a high probability that, by the end of the year, a whole series of those production sites will no longer be in operation.
Există o mare probabilitate ca, până la sfârşitul anului, o serie întreagă din aceste centre de producţie să nu mai funcţioneze.
EnglishBy reducing the incentive for capital withdrawal, it would decrease the probability of balance of payments problems in the concerned countries.
Reducând stimulentul pentru retragerea de capital, ar scădea probabilitatea problemelor balanţelor de plăţi în statele în cauză.
EnglishIn 2030, the number of ships will have increased from 4 000 to 9 000, and there will be a proportionate increase in the probability of environmental incidents.
În 2030, numărul navelor va crește de la 4 000 la 9 000. Probabilitatea accidentelor de mediu crește proporțional.
Englishin all probability
EnglishWe should not be trying to create new EU standards, which, with all probability, would be more restrictive than the Geneva Convention, for example.
Nu ar trebui să încercăm să creăm noi norme comunitare care, cel mai probabil, ar fi mai restrictive decât Convenţia de la Geneva, de exemplu.
EnglishI think that we need to be much more responsible than this, as the probability of guaranteeing that this will happen is very low, as we all know.
Cred că trebuie să fim mai responsabili, întrucât probabilitatea de a garanta că acest lucru se va întâmpla este foarte mică, așa cum știm cu toții.
EnglishIn all probability, France and Germany will vote 'no' but you dare not let the people vote on the Treaty because you know their answer already.
După toate probabilităţile, Franţa şi Germania vor vota "nu”, dar nu îndrăzniţi să lăsaţi cetăţenii să voteze tratatul, deoarece ştiţi deja răspunsul lor.
EnglishIt is probably not sufficient and in all probability there are going to be other elements in bringing about a full restoration of constitutional order.
Probabil nu este suficientă şi, mai mult ca sigur, vor exista şi alte elemente care să conducă la o reinstaurare deplină a ordinii constituţionale.
EnglishWomen are frequently perceived to be 'at risk' or 'second choice' individuals given their high probability of becoming pregnant or taking maternity leave.
Femeile sunt frecvent percepute ca persoane "cu risc” sau "a doua opțiune”, dată fiind probabilitatea ridicată de a rămâne însărcinate sau de a intra în concediu de maternitate.
EnglishYoung people, as we said in the resolution in March, are not mature enough to differentiate concepts such as luck, chance and the probability of winning.
Tinerii, aşa cum se menţionează în rezoluţia din martie, nu sunt îndeajuns de maturi pentru a face distincţia între concepte precum norocul, şansa şi probabilitatea de a câştiga.
EnglishHowever, it is equally obvious that, the initial ambitious statements notwithstanding, instead of the probability of global agreement increasing, it is constantly shrinking.
Totuși, este la fel de evident că, în ciuda declarațiilor inițiale ambițioase, probabilitatea de a ajunge la un acord global scade în mod constant în loc să crească.
EnglishThe maritime and coastal economic activity of the European Union currently generates 40% of the Union's GDP, and forecasts point to a high probability of future growth.
Activitatea economică maritimă și costieră a Uniunii Europene generează în prezent 40 % din PIB-ul Uniunii, iar previziunile arată un potențial ridicat de creștere în viitor.

Sinonime (în engleză) pentru "probability":

probability
English
probable
English
probably
probability theory
in all probability