EN

problem {substantiv}

volume_up
The problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Problema Saharei Occidentale este o problemă politică, o problemă a decolonizării.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
Aşadar, nu este doar o problemă europeană, ci o problemă a aviaţiei internaţionale.
That is a problem of democracy; not only that, it is also a problem of waste.
Aceasta este o problemă de democraţie; şi nu doar atât, este şi o problemă de risipă.
problem
volume_up
belea {f} [fam.] (problemă)

Exemple de folosire pentru "problem" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Acest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
EnglishHowever, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.
Totuşi, acesta trebuie să facă faţă problemei legate de saturarea infrastructurii.
EnglishThe task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
Activitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
EnglishA global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
Avem încă nevoie urgentă de o soluţie mondială a problemei dezmembrării navelor.
EnglishThe problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
Totuși, problema constă în punerea în aplicare a acestor norme bine intenționate.
EnglishAnother problem which needs to be tackled is the independence of the judiciary.
O altă problemă care trebuie soluţionată este independenţa puterii judecătoreşti.
EnglishIf the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
Dacă problema persistă, reporniți computerul și încercați din nou să vă conectați.
EnglishAnother problem is the exchange rate between the euro and the pound sterling.
O altă problemă o reprezintă rata de schimb valutar între euro şi lira sterlină.
EnglishThis problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
Această problemă reprezintă pur şi simplu o denaturare gravă a pieţei interne.
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Este timpul să încetăm să spunem: "Ce-ar fi dacă am amâna problema câțiva ani?”.
EnglishMr President, in principle, I have no problem with the idea of quality logos.
Dle preşedinte, în principiu nu am nicio problemă cu ideea siglelor de calitate.
EnglishLet us not see agriculture as an environmental villain and environmental problem.
Să nu privim agricultura ca pe un personaj negativ sau ca o problemă de mediu.
EnglishIf you are on a corporate network, the network settings might be the problem.
Dacă vă aflați pe o rețea de organizație, problema poate să fie setările rețelei.
EnglishIf a solution is available for a problem that you've reported, Windows notifies you.
Windows vă notifică dacă este disponibilă o soluție pentru o problemă raportată.
EnglishIf the device does not work, the problem is the electrical outlet, not the computer.
Dacă dispozitivul nu funcționează, problema este priza electrică, nu computerul.
EnglishI therefore welcome this report, which should go some way to tackling this problem.
Salut deci acest raport, care face câte ceva pentru a rezolva această problemă.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Să nu uităm faptul că febra aftoasă încă reprezintă o problemă gravă în Brazilia.
EnglishPassive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.
Fumatul pasiv este o problemă morală, pentru că aceia care suferă nu au de ales.
EnglishThe problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Problema Saharei Occidentale este o problemă politică, o problemă a decolonizării.
EnglishThis is a global problem, and it affects thousands of families all over Europe!
Aceasta este o problemă globală şi afectează mii de familii din toată Europa!

Sinonime (în engleză) pentru "problem":

problem
English