Traducere engleză-română pentru "problematic"

EN

"problematic" română traducere

RO

"problematic" engleză traducere

EN

problematic {adjectiv}

volume_up
problematic
volume_up
complicată {adj. f.} (problematică)
RO

problematic {adverb}

volume_up
Nu ştiu ce se întâmplă în Elveţia; nu avem nicio indicaţie că Elveţia se comportă problematic în acest domeniu în Europa, în general.
I do not know about Switzerland; we do not have any indications that Switzerland is behaving problematically in this field in Europe in general.

Exemple de folosire pentru "problematic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, the framework for the proper functioning of the state is problematic.
Cu toate acestea, cadrul pentru funcţionarea adecvată a statului este problematic.
EnglishHowever, I would also like to mention the points which I believe are problematic.
Cu toate acestea, aș dori să menționez punctele pe care le consider a fi problematice.
EnglishA harmonised labelling system for vehicle tyres in the EU is problematic, however.
Totuşi, un sistem armonizat de etichetare a pneurilor în UE este un aspect problematic.
EnglishThe work of NGOs in the country is problematic and thus virtually nonexistent.
Activitatea ONG-urilor în această țară este problematică și, astfel, practic inexistentă.
EnglishI would also like to mention that there are some problematic areas.
De asemenea, aş dori să menţionez faptul că există câteva domenii problematice.
EnglishHowever, I find the fact that there are so many exceptions problematic.
Cu toate acestea, consider că existența atâtor exceptări este problematică.
EnglishHowever, I would like to draw attention here to a question which may be problematic.
Cu toate acestea, aş dori să atrag atenţia asupra unei chestiuni care poate fi problematică.
EnglishThe different legislation of the individual provinces is an additional problematic aspect.
Legislația diferită a provinciilor individuale este un aspect problematic suplimentar.
EnglishHowever, this is only the start of what remains a long and problematic journey.
Cu toate acestea, acesta este doar începutul a ceea ce rămâne o călătorie lungă şi problematică.
EnglishI am fully aware that certain topics are problematic in relations with Libya.
Sunt pe deplin conștient de faptul că anumite subiecte sunt problematice în relațiile cu Libia.
EnglishThe fragmented nature of programmes supporting SMEs is also problematic.
Caracterul fragmentat al programelor de sprijinire a IMM-urilor este la fel de problematic.
EnglishI also consider it problematic to temporarily suspend transfers.
De asemenea, consider problematică suspendarea temporară a transferurilor.
EnglishTherefore, equal opportunities are also problematic, and we must resolve this issue.
În consecinţă, egalitatea de şanse este şi ea problematică şi trebuie să rezolvăm această problemă.
EnglishWe really have to because the situation in Iran is gravely problematic and dramatic.
Trebuie neapărat să facem acest lucru, deoarece situaţia din Iran este foarte dificilă şi dramatică.
EnglishI wanted to say a few words, in particular, about the problematic accession of Russia to the WTO.
Am dorit să spun câteva cuvinte în special despre aderarea problematică a Rusiei la OMC.
EnglishSerbia's relationship with Kosovo is problematic but not insoluble.
Relaţia Serbiei cu Kosovo este problematică, dar nu fără soluţie.
EnglishThe guidelines will also deal with issues recognised as problematic in Parliament's report.
Orientările vor clarifica şi aspecte identificate ca fiind problematice de raportul Parlamentului.
EnglishEverything becomes particularly problematic when the husband and wife come from different countries.
Totul devine deosebit de problematic atunci când soțul și soția provin din țări diferite.
EnglishWhat kind of support do Member States provide in problematic cases?
Ce fel de sprijin oferă statele membre în cazurile problematice?
EnglishNon-discrimination based on "belief” is also problematic.
Nediscriminarea pe motiv de "convingere” este, de asemenea, problematică.

Sinonime (în engleză) pentru "problematic":

problematic
problematical