Traducere engleză-română pentru "to proceed to"

EN

"to proceed to" română traducere

EN

to proceed to {verb}

volume_up
to proceed to (dar şi: to go on to)
Let us now proceed to elect the President of the Commission in accordance with the Rules of Procedure.
Vom proceda acum la alegerea Preşedintelui Comisiei, în conformitate cu Regulamentul de procedură.
The time has come to make clear how we will proceed.
A venit timpul să clarificăm modul în care vom proceda.
Vom proceda aşa cum este prevăzut în liste.

Exemple de folosire pentru "to proceed to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Acesta ar ajuta organizaţiile să treacă mai uşor de la standardele ISO la cele EMAS.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Unele state membre operează cu multă energie, în timp ce altele sunt foarte încete.
EnglishWe have set out the conditions, and now we must proceed reasonably and prudently.
Am stabilit condiţiile şi acum trebuie să acţionăm raţional şi prudent.
EnglishThere is not time for everybody because we must proceed to the vote.
Nu este timp pentru toată lumea deoarece trebuie să trecem la exprimarea votului.
EnglishOnly then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
Doar atunci Comisia poate lua o altă decizie şi adopta o altă strategie.
EnglishFor this reason, I would call on the EU to take the appropriate steps and to proceed clearly.
Din acest motiv, aș invita UE să ia măsurile adecvate și să acționeze în mod clar.
EnglishYou have all pledged in this House that this is the right way to proceed.
Toţi membrii acestui Parlament au fost de acord că acesta este drumul care trebuie urmat.
EnglishThe EU will act and proceed in close coordination with all EU Member States.
UE va acționa în strânsă coordonare cu toate statele membre ale UE.
EnglishThe Commission should, however, proceed with a certain amount of circumspection here.
Comisia ar trebui, prin urmare, să continue cu o anumită doză de circumspecție în acest caz.
EnglishWe have taken a strong stance, however, and we have to proceed from that.
Totuşi, am adoptat o poziţie fermă şi trebuie să pornim de la aceasta.
EnglishWe really do need to proceed with environmental economic accounts.
Trebuie neapărat să continuăm în direcția conturilor economice și de mediu.
EnglishI hope that the new College will proceed with implementing this programme as soon as possible.
Sper ca noul Colegiu să treacă cât mai rapid la punerea în practică a acestui program.
EnglishI believe it is important that the Commission and the Presidency proceed with more caution.
Consider că este important ca preşedinţia şi Comisia să dea dovadă de mai multă precauţie.
EnglishThere is really no reason to wait to proceed with the Commission.
Nu există realmente niciun motiv pentru a amâna procedurile de nominalizare a Comisiei.
EnglishThe EU should proceed in such a way as to prevent this from happening.
UE ar trebui să procedeze în așa fel încât să împiedice acest lucru.
EnglishWe will now proceed to the final establishment of the order of business.
Vom prezenta în continuare stabilirea finală a ordinii lucrărilor.
EnglishYou have read my mind, Mr Lehne, because I was going to proceed exactly as you had anticipated.
Mi-aţi citit gândurile, dle Lehne, deoarece doream să procedez exact cum aţi anticipat.
EnglishI would ask the Commission, however, to proceed with the necessary speed.
Însă aş dori să invit Comisia să acţioneze cu viteza de rigoare.
EnglishWe need to proceed very carefully here if we are to make a success of this pilot project.
Trebuie să procedăm cu foarte mare atenţie dacă dorim ca acest proiect pilot să fie un succes.
EnglishWe are very serious about this commitment and we will continue to proceed in this way.
Este un angajament pe care l-am asumat cu toată seriozitatea și vom continua să acționăm ca atare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian