Traducere engleză-română pentru "proceeding"

EN

"proceeding" română traducere

volume_up
proceeding {substantiv}
volume_up
proceeds {substantiv}
RO
EN

proceeding {substantiv}

volume_up
proceeding (dar şi: dealing, line of action)

Exemple de folosire pentru "proceeding" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI think this could be seen as a condition for proceeding with negotiations.
Cred că aceasta poate fi considerată ca o condiţie pentru continuarea negocierilor.
EnglishEach region has its own characteristics and is proceeding at its own rate.
Fiecare regiune are propriile caracteristici şi avansează în ritmul propriu.
EnglishWe need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
Trebuie să auzim modul în care se desfășoară operațiunile din cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului.
EnglishFor my part, I am in agreement with proceeding with the debate, but I should like to avoid arguments.
Din partea mea, eu sunt de acord cu continuarea dezbaterii, dar aș dori să evit disputele.
EnglishProceeding properly includes discussing the events this week.
În cazul de față, a proceda în mod corect include discutarea evenimentelor săptămâna aceasta.
EnglishRepatriation, which is the most urgent issue, is proceeding.
Repatrierea, care este problema cea mai urgentă, este în derulare.
EnglishThis operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable.
Această operațiune este în desfășurare la ferma mea chiar în acest moment, iar aparatura este fiabilă.
EnglishShut down the computer, and then disconnect it from its power source before proceeding with the upgrade.
Închideți computerul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte să începeți upgrade-ul.
EnglishIf this happens, Sync Center will automatically stop sync from proceeding and display an error message.
Dacă se întâmplă aceasta, Centrul de sincronizare va opri automat sincronizarea și va afișa un mesaj de eroare.
EnglishPreparations for the establishment of a new legal framework for our bilateral relations are proceeding quite well.
Pregătirile pentru instituirea unui nou cadru legal pentru relaţiile noastre bilaterale se desfăşoară cu succes.
EnglishPreparation for the summit is therefore proceeding.
EnglishIn the meantime, plans to build a nuclear power plant in a very active earthquake zone are proceeding normally.
Între timp, planurile privind construirea unei centrale nucleare într-o zonă de cutremur foarte activă avansează normal.
EnglishI know the Hungarian Presidency will do everything in its power to bring this original proceeding to a positive conclusion.
Știu că Președinția maghiară va face tot ce îi stă în putință pentru a duce acest proces către un rezultat pozitiv.
EnglishI am sorry, we are proceeding to the vote.
EnglishThe key for proceeding in this direction is integrating the systems of secondary and tertiary education with the labour market.
Cheia succesului pentru acţiunea în această direcţie o reprezintă integrarea sistemelor de educaţie secundară şi terţiară în piaţa muncii.
EnglishWe are proceeding with this report, the conclusions of which I strongly support, to its mid-term review, as envisaged in the Action Plan of May 2008.
Acest raport, ale cărui concluzii le susţin, se referă la bilanţul la jumătatea perioadei, potrivit Planului de acţiune din mai 2008.
EnglishThe implementation of the post-conflict assistance package is proceeding well and the living conditions of many have already been improved.
Punerea în aplicare a pachetului de asistenţă post-conflict se desfăşoară cu succes şi condiţiile de trai ale multor cetăţeni au fost deja îmbunătăţite.
EnglishThe Millennium Development Goals must be attained, and we can proceed at international level in exactly the same way we are proceeding with new Member States.
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului trebuie atinse, și putem proceda la nivel internațional întocmai așa cum procedăm cu statele membre noi.
EnglishLadies and gentlemen, before proceeding to the vote, I would like to make a brief announcement, because today we commemorate the sixth European Day for the Victims of Terrorism.
Doamnelor şi domnilor, înainte de a trece la vot, aş dori să fac un scurt anunţ, deoarece astăzi comemorăm cea de-a şasea Zi europeană a victimelor terorismului.
EnglishThe first meeting of the accession conference at ministerial level took place on 27 July 2010, and November 2010 saw the start of the screening process, which is proceeding as planned.
Prima reuniune a conferinței de aderare la nivel ministerial a avut loc la 27 iulie 2010, iar în noiembrie 2010 a fost demarat procesul de examinare care se desfășoară conform planificărilor.

Sinonime (în engleză) pentru "proceeding":

proceeding
proceedings
proceeds