Traducere engleză-română pentru "processing"

EN

"processing" română traducere

volume_up
processing {substantiv}
RO
volume_up
process {substantiv}
EN

processing {adjectiv}

volume_up
processing

Exemple de folosire pentru "processing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
Pacificarea nu este posibilă fără a asimila trecutul şi fără a ne asuma adevărul.
EnglishAll processing of the fish has been done elsewhere, in the Seychelles, for example.
Toată procesarea peștelui s-a făcut în altă parte, în Seychelles de exemplu.
EnglishIt is not only fishermen, but also the processing industry and the market who want that.
Nu este doar dorința pescarilor, ci și a industriei de prelucrare și a pieței.
EnglishWhen processing your content, Microsoft takes steps to help preserve your privacy.
Când vă procesează conținutul, Microsoft ia măsuri pentru a vă proteja confidențialitatea.
EnglishWe have, by now, already dealt with the technical issues connected with data processing.
Până acum, am abordat deja aspectele tehnice legate de procesarea datelor.
EnglishFor example, a text file will open in your word-processing program.
Fișierul se va deschide de obicei în programul în care a fost creat sau modificat.
EnglishI wish to stress the importance we need to attach to the processing of radioactive waste.
Insist asupra importanţei pe care trebuie s-o acordăm tratării deşeurilor radioactive.
EnglishFor example, a text file will open in your word-processing app.
De exemplu, un fișier text se va deschide în aplicația de procesare a textului.
EnglishVivid displays and loads of processing power for rich multimedia and intense gaming.
Ecrane vivace și putere mare de procesare pentru jocuri intense și elemente multimedia îmbogățite.
EnglishWe must care for the environment when producing and processing food.
Trebuie să avem grijă de mediu când producem și procesăm alimentele.
EnglishSubscriptions awaiting processing will display a status of In queue.
Abonamentele care așteaptă procesarea vor afișa o stare În coadă.
EnglishIf it's a text file, for example, it will open in your word-processing program.
De exemplu, dacă este vorba de un fișier text, acesta se va deschide într-un program de procesare a textului.
EnglishUnfortunately, the processing of these applications by the European Commission drags on for years.
Din nefericire, procesarea acestor solicitări de către Comisia Europeană durează de ani de zile.
EnglishSmall and medium-sized food-processing companies have also suffered severe consequences.
Companiile mici şi mijlocii de procesare a produselor alimentare au suferit, de asemenea, consecinţe grave.
EnglishThere is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
Există o piaţă mondială enormă pentru procesarea ecologică şi Europa trebuie să facă parte din această piaţă.
EnglishThe new rules will facilitate the processing of petitions, thereby supporting citizens' interests.
Prin noul regulament, petiţiile vor fi procesate mai uşor, susţinând astfel interesele cetăţenilor.
EnglishFishing and fish processing provide jobs for more than 350,000 people.
Pescuitul şi industria de prelucrare a peştelui asigură locuri de muncă pentru mai mult de 350.000 de persoane.
EnglishThe EDPS makes sure they do so, and advises them on all aspects of personal data processing.
Autoritatea se asigură că acest lucru se întâmplă.
EnglishThe system will be quicker, more accurate, less expensive and will allow for the automated processing of data.
Sistemul va fi mai rapid, mai precis mai ieftin şi va permite procesarea automată a datelor.
EnglishWe need to have more clarification concerning redress, lawful data processing and deletion of data.
Trebuie să clarificăm mai bine aspectele care ţin de corectarea, protecţia legală şi ştergerea datelor.