Traducere engleză-română pentru "to proclaim"

EN

"to proclaim" română traducere

volume_up
proclaimer {substantiv}
EN

to proclaim [proclaimed|proclaimed] {verb}

volume_up
to proclaim
Outside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Dincolo de ușile acestei Camere, bannere uriașe cu însemnele UE proclamă: Stop sărăciei.
As has already been said, South Sudan will proclaim its independence on 9 July 2011.
Astfel cum s-a spus deja, Sudanul de Sud își va proclama independența la 9 iulie 2011.
Shame on any Member who proclaims such obscene adulation of men of blood!
Să le fie ruşine membrilor care proclamă astfel de adulaţii obscene ale unor acte sângeroase!
to proclaim (dar şi: to declare, to publish)
Outside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Dincolo de ușile acestei Camere, bannere uriașe cu însemnele UE proclamă: Stop sărăciei.
As has already been said, South Sudan will proclaim its independence on 9 July 2011.
Astfel cum s-a spus deja, Sudanul de Sud își va proclama independența la 9 iulie 2011.
Shame on any Member who proclaims such obscene adulation of men of blood!
Să le fie ruşine membrilor care proclamă astfel de adulaţii obscene ale unor acte sângeroase!

Exemple de folosire pentru "to proclaim" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs has already been said, South Sudan will proclaim its independence on 9 July 2011.
Astfel cum s-a spus deja, Sudanul de Sud își va proclama independența la 9 iulie 2011.
EnglishOutside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Dincolo de ușile acestei Camere, bannere uriașe cu însemnele UE proclamă: Stop sărăciei.
EnglishWe must proclaim the fundamental rights of each and every one of us.
Trebuie să proclamăm drepturile fundamentale ale fiecăruia dintre noi.
EnglishSome MEPs are mistaken when they proclaim that 'the Europe of health is now a reality'.
Unii deputați în Parlamentul European greșesc atunci când afirmă că Europa sănătății a devenit o realitate.
EnglishWe have our Council conclusions, on the basis of which we can proclaim the EU's unambiguous message, including at international level.
Avem concluziile Consiliului nostru, în baza cărora putem proclama mesajul inechivoc al UE, inclusiv la nivel internațional.
EnglishWhile the EU's web pages proclaim the importance of multilingualism, this is not reflected in the actual design of their website.
În timp ce paginile web ale UE susţin sus şi tare importanţa multilingvismului, acest lucru nu este reflectat în conceperea lor efectivă.
EnglishIt is difficult to find a state there where Christians can live as a normal minority and, most importantly, freely proclaim their faith.
Acolo este dificil să găsești un stat unde creștinii pot trăi ca o minoritate normală și, cel mai important, unde își pot proclama în mod liber credința lor.
EnglishThe presidents of the European Parliament, the European Council and the European Commission solemnly proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Preşedinţii Parlamentului European, ai Consiliului European şi ai Comisiei proclamă solemn Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
EnglishWhat I want, above all, is respect for social rights, and respect for something we proclaim as a major achievement of the European Union.
Ceea ce îmi doresc, mai presus de toate, este respectarea drepturilor sociale și respectarea unui lucru pe care îl considerăm o realizare semnificativă pentru Uniunea Europeană.
EnglishIn addition, does the Council support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?
Mai mult, sprijină Consiliul inițiativa Grupului UEN de a proclama data de 25 mai drept Ziua internațională a eroilor în lupta împotriva totalitarismului?
EnglishIn addition, does the Commission support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?
Mai mult, sprijină Comisia inițiativa Grupului UEN de a proclama data de 25 mai drept Ziua internațională a eroilor în lupta împotriva totalitarismului?
EnglishAt the margins of the Nice European Council, the presidents of Parliament, the European Council and the Commission formally proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
La Consiliul European de la Nisa, preşedinţii Parlamentului, Consiliului European şi Comisiei proclamă oficial Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
EnglishIt does not happen as a matter of course that people stand up for democracy today and that people can proclaim their convictions in public and are not locked up or subject to repression for doing so.
Nu este de la sine înţeles că cetăţenii pot apăra astăzi democraţia şi că îşi pot exprima convingerile în public fără să fie arestaţi sau supuşi represaliilor pentru aceasta.