Traducere engleză-română pentru "procurement"

EN

"procurement" română traducere

volume_up
procurator {substantiv}
volume_up
procurer {substantiv}
EN

procurement {substantiv}

volume_up
procurement (dar şi: collecting)

Exemple de folosire pentru "procurement" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is estimated that EUR 1 800 billion is spent on public procurement every year.
Se estimează că 1 800 de miliarde de euro sunt cheltuite anual prin achiziţii publice.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
Pentru IMM-uri, achiziţiile publice reprezintă o bună ocazie de a câştiga experienţă.
EnglishIt is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.
Este foarte important pentru IMM-uri să aibă acces la procedurile de achiziții publice.
EnglishThis is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Aceasta este încă o tentativă de a grăbi liberalizarea achizițiilor publice.
EnglishThe procedures for awarding public procurement contracts are as follows:
Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sunt următoarele:
EnglishThe new directive is tailor-made for defence and security procurement.
Noua directivă este adaptată achiziţiilor din domeniile apărării şi securităţii.
EnglishThese include tariffs, non-tariff measures, investments and procurement.
Acestea includ tarifele, măsurile netarifare, investițiile și achizițiile publice.
EnglishMany elements from the 2004 Procurement Directive have been retained here.
Multe elemente din Directiva din 2004 privind achiziţiile au fost menţinute.
EnglishIs it true that most of the shortcomings were found in the procurement procedures?
Este adevărat că majoritatea deficienţelor au fost depistate la procedurile de achiziţie?
EnglishIt is noted that public procurement procedures must be more rational.
Se menționează că procedurile de achiziții publice trebuie să fie mai raționale.
EnglishThe second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
Al doilea aspect este legat de reciprocitate în accesul la piețele de achiziții publice.
EnglishPublic procurement is a strategic instrument to achieve this goal.
Achiziţiile publice sunt un instrument strategic de atingere a acestui obiectiv.
EnglishSMEs should increase their participation in the internal market and in public procurement.
IMM-urile ar trebui să participe mai mult pe piaţa internă şi în achiziţiile publice.
EnglishMost of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
Cele mai multe dintre probleme sau erori vor fi găsite în dosarul pentru achiziţiile publice.
EnglishOf course, the public procurement process should set a good example in this respect.
Bineînţeles, procesul de achiziţie publică trebuie să dea un exemplu bun în această privinţă.
EnglishFinally, on public procurement, I welcome the Commission's proposals.
În cele din urmă, salut propunerile Comisiei privind achizițiile publice.
EnglishPre-commercial procurement allows cost-effective development of innovative solutions.
Achiziţiile înainte de comercializare permit dezvoltarea rentabilă a unor soluţii inovatoare..
EnglishSome agencies have also shown a number of weaknesses in procurement procedures.
Unele agenții au prezentat, de asemenea, o serie de deficiențe în procedurile de achiziții publice.
EnglishOn this point, I want particularly to emphasise public procurement.
În această privinţă, doresc să atrag atenţia în mod special asupra achiziţiilor publice.
EnglishAnd what we are terming pre-commercial procurement has to be seen as part of the strategy.
Iar ceea ce numim achiziţii înainte de comercializare trebuie văzute ca parte din strategie.

Sinonime (în engleză) pentru "procurement":

procurement
procurator
procurer