EN

producing {adjectiv}

volume_up
producing (dar şi: productive, yielding, bearing)

Exemple de folosire pentru "producing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMadam President, thank you to the rapporteur for producing an excellent report.
Dnă președintă, mulțumesc raportoarei pentru elaborarea unui raport excelent.
EnglishThe NGOs are producing ever more reports and talking about crimes of state.
ONG-urile publică din ce în ce mai multe rapoarte şi vorbesc despre crime de stat.
EnglishMr President, I am very grateful to Anna Záborská for producing this report.
Domnule preşedinte, îmi exprim recunoştinţa faţă de Anna Záborská pentru acest raport.
EnglishWe have a responsibility to lead the world in producing more, not less'.
Avem responsabilitatea de a conduce lumea către o producție mai mare, nu mai mică.”
EnglishThe cost of producing the milk is higher than the price for which it is sold.
Costul de producţie a laptelui este mai mare decât preţul de vânzare.
EnglishFrom then on, laboratories in the industrialised countries start producing a new vaccine.
Apoi se începe producerea unui nou vaccin în laboratoarele din ţările industrializate.
EnglishEvery method of producing electricity has its pluses and minuses.
Fiecare metodă de producție a energiei electrice prezintă avantaje și dezavantaje.
EnglishIt is the providers of the feed to those who are producing the food that are responsible.
Responsabili sunt furnizorii de furaje ai celor care produc alimente.
EnglishThey are incapable of producing a resolution together to explain why they support the Commission.
Acestea nu pot elabora împreună o rezoluţie prin care să explice de ce susţin Comisia.
EnglishWe must care for the environment when producing and processing food.
Trebuie să avem grijă de mediu când producem și procesăm alimentele.
EnglishProducing the food that you eat: quality is as important as quantity.
Producerea alimentelor cu care ne hrănim: calitatea este la fel de importantă ca şi cantitatea.
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Țara Galilor produce carne de vită fantastică și trebuie să poată să o eticheteze ca fiind galeză.
EnglishI am calling on the Commission to see this as an argument for producing a new proposal.
Fac un apel la Comisie să privească cele arătate ca pe un argument pentru a elabora o nouă propunere.
EnglishWe all approached it with the intention of producing the most stringent legislation anywhere in the world.
Cu toţii am abordat-o cu intenţia de a elabora cea mai strictă legislaţie din lume.
EnglishBut we should make it very clear that it is not those who are producing food that are responsible.
Însă noi ar trebui să clarificăm faptul că nu cei care produc alimentele sunt responsabili.
EnglishThe factory in Ireland focuses on producing desktop computers.
Fabrica din Irlanda se axează pe producerea de calculatoare desktop.
EnglishWe are grateful to the Commission for producing this proposal.
Suntem recunoscători Comisiei pentru elaborarea acestei propuneri.
EnglishEnergy saving is the cheapest way of producing energy, so let us use it.
Economisirea energiei este cel mai ieftin mod de producere a energiei, prin urmare haideţi să-l folosim.
English. - I hope that Parliament will not confine itself simply to producing reports and votes.
în scris. - Sper că Parlamentul nu se va limita doar la elaborarea rapoartelor și a voturilor.
EnglishOur farmers would also be able to concentrate on their real job again, namely producing food.
Fermierii ar putea, de asemenea, să se concentreze din nou asupra muncii lor, adică producerii de hrană.