EN

product {substantiv}

volume_up
If you already have a product key, tap or click I already have a product key.
Dacă aveți deja o cheie de produs, atingeți sau faceți clic pe Am cumpărat deja o cheie de produs.
On the Your Product Key page, type your product key as it appears on your Windows XP CD case.
Pe pagina Cheie produs, introduceți cheia de produs așa cum apare pe carcasa CD-ului Windows XP.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
Dacă este un produs industrial, atunci poate fi amestecat, ca un vin Coca-Cola.
product (dar şi: manufactured article)
volume_up
produs {n} (industrial)
If you already have a product key, tap or click I already have a product key.
Dacă aveți deja o cheie de produs, atingeți sau faceți clic pe Am cumpărat deja o cheie de produs.
On the Your Product Key page, type your product key as it appears on your Windows XP CD case.
Pe pagina Cheie produs, introduceți cheia de produs așa cum apare pe carcasa CD-ului Windows XP.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
Dacă este un produs industrial, atunci poate fi amestecat, ca un vin Coca-Cola.

Exemple de folosire pentru "product" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
EnglishThe consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.
EnglishService packs are part of the process of keeping your Windows product up to date.
Pachetele Service Pack fac parte din procesul de actualizare a produsului Windows.
EnglishIf it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
Dacă este un produs industrial, atunci poate fi amestecat, ca un vin Coca-Cola.
EnglishDuring installation, enter the product key that came with your copy of Windows.
În timpul instalării, introduceți cheia produsului care a însoțit copia de Windows.
EnglishThis means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
EnglishAfter updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
După ce actualizați cheia de produs, vi se va solicita să activați Windows XP.
EnglishUsually, the license terms allow the product key to be used on only one computer.
De regulă, termenii licenței permit utilizarea cheii de produs pe un singur computer.
EnglishGross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Produsul intern brut este un indicator al dezvoltării economice şi al prosperităţii.
EnglishThe enzyme preparation functions as a stabiliser in the final meat product.
Preparatul enzimatic funcţionează ca un stabilizator în produsul din carne final.
EnglishThe consumer is ultimately the one who pays the product's overrated price.
Consumatorul este cel care, în final, plăteşte preţul supraevaluat al produsului.
English85 employeesAutomotive and industrial manufacturingProduct used: Microsoft Dynamics AX
85 de angajați Producție roboți industrialiProdus utilizat: Microsoft Dynamics AX
EnglishIt is important for it to be stated that a product comes from the EU Member States.
Este important să se menţioneze că un produs provine din statele membre UE.
EnglishProduct functionality and graphics may vary based on your system configuration.
Funcționalitatea produsului și grafica pot varia în funcție de configurația sistemului.
EnglishFor more details, see the Office Home & Student 2013 RT product page.
Pentru mai multe detalii, consultați pagina de produs Office 2013 pentru acasă RT.
EnglishThe product key won't be valid if you're running a non-genuine copy of Windows.
Cheia de produs nu va fi validă dacă executați o copie de Windows care nu este originală.
EnglishAnd you can also buy a product key online in some countries and regions.
De asemenea, în unele țări sau regiuni puteți cumpăra și online o cheie de produs.
EnglishWe know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.
Ştim că fiecare produs care pătrunde pe piaţă trebuie să îndeplinească standardele minime.
EnglishFirstly, the product can only be sold pre-packed to the final consumer.
În primul rând, produsul poate fi vândut doar preambalat către consumatorul final.
EnglishFor more details, see the Office Home and Student 2013 RT product page.
Pentru mai multe detalii, consultați pagina produsului Office 2013 pentru acasă RT.

Sinonime (în engleză) pentru "product":

product
production
productively
productivity
productive