Traducere engleză-română pentru "productive"

EN

"productive" română traducere

volume_up
product {substantiv}
RO
volume_up
production {substantiv}
EN

productive {adjectiv}

volume_up
productive (dar şi: efficient)
It is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
Deficitul nu a fost folosit nici pentru a aduce schimbări în modelul productiv.
Microsoft Bluetooth® mice and keyboards help you be more productive.
Mouse-urile şi tastaturile Microsoft Bluetooth® vă ajută să fiţi mai productiv.
I am afraid that your role in the negotiations was not productive.
Mă tem că rolul dvs. în cadrul negocierilor nu a fost productiv.
productive (dar şi: fertile)
productive (dar şi: fertile, fruitful, rich)
productive (dar şi: producing, yielding, bearing)
productive (dar şi: fruitful, lucrative, profitable, fructuous)

Exemple de folosire pentru "productive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
Discuția și rezultatul ar trebui să fie cât se poate de operaționale și productive.
EnglishIt is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
Deficitul nu a fost folosit nici pentru a aduce schimbări în modelul productiv.
EnglishA longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
O durată de viaţă mai lungă nu înseamnă neapărat o carieră productivă mai lungă.
EnglishMicrosoft Bluetooth® mice and keyboards help you be more productive.
Mouse-urile şi tastaturile Microsoft Bluetooth® vă ajută să fiţi mai productiv.
EnglishWe can warmly congratulate the Commission on this productive, hard work.
Putem să felicităm călduros Comisia pentru această activitate productivă şi dificilă.
EnglishAny support for productive investment has to be seen in that context.
Orice sprijin pentru investiţiile productive trebuie privit în acest context.
EnglishHere, too, the principle holds that cooperation is more productive than confrontation.
Şi în acest punct, principiul arată că cooperarea este mai productivă decât confruntarea.
EnglishNissan's Sunderland plant is widely acknowledged as the most productive in Europe.
Uzina Nissan din Sunderland este recunoscută pe scară largă drept cea mai productivă din Europa.
EnglishWe also need productive cooperation between the various stakeholders.
Este necesară în egală măsură o cooperare productivă între diferitele părți interesate.
EnglishI think our cooperation has become even smoother and more productive.
Consider că această cooperare a devenit şi mai uşoară şi mai productivă.
EnglishA dual-monitor setup doesn't just make you more productive and efficient at work.
O configurație cu două monitoare nu înseamnă doar că sunteți mai productiv și mai eficient la lucru.
EnglishI am convinced that the most productive approach to Belarus will be one based on pragmatism.
Sunt convinsă că cea mai productivă abordare a Belarusului va fi una bazată pe pragmatism.
EnglishMouse and keyboard–enabled so you can be as productive as you need to be.
Activat pentru mouse și tastatură, astfel încât să puteți atinge un nivel maxim de productivitate.
EnglishGet all the productive power of a laptop with the portability and style of a tablet.
Vă bucurați de toată puterea productivă a unui laptop, dar și de portabilitatea și stilul unei tablete.
EnglishThe removal of tariff barriers would play against the interests of our productive sectors.
Eliminarea barierelor tarifare ar fi în detrimentul intereselor sectoarelor noastre de producție.
EnglishI am afraid that your role in the negotiations was not productive.
Mă tem că rolul dvs. în cadrul negocierilor nu a fost productiv.
EnglishWe must recognise that governments do not create productive jobs or raise living standards.
Trebuie să recunoaştem că nu guvernele creează locuri de muncă productive sau ridică nivelul de trai.
EnglishWithout them, this would not have been such an interesting and, at the same time, productive, debate.
Fără aceştia, dezbaterea nu ar fi fost atât de interesantă şi, totodată, atât de productivă.
EnglishFirst, these countries have to get investment flowing into the productive sectors of the economy.
În primul rând, aceste țări trebuie să obțină investiții în sectoarele productive ale economiei.
EnglishWhat is the use of productive reactors if they buckle under water masses or in the event of earthquakes?
Ce rost au reactoarele de producție dacă cedează sub greutatea apei sau în caz de seisme?

Sinonime (în engleză) pentru "productive":

productive
product
production
productively
productivity