Traducere engleză-română pentru "productively"

EN

"productively" română traducere

volume_up
product {substantiv}
RO
volume_up
production {substantiv}
EN

productively {adverb}

volume_up
productively
Whatever your answer may be, the Chinese clock is ticking faster and more productively than the Western one, in this region, as well.
Indiferent care este răspunsul dumneavoastră, şi în această regiune ceasul Chinei ticăie mai repede şi mult mai productiv decât cel occidental.
We were able to work together productively, each putting forward his or her own points of view, and I would like to thank them for that.
Am putut lucra împreună în mod productiv, fiecare prezentându-şi propriul punct de vedere, şi aş dori să le mulţumesc pentru acest lucru.
Likewise, we ask the Court to put Parliament and the Committee on Budgetary Control in a position to carry out their own work as productively as possible.
De asemenea, doresc să cer Curţii să ofere Parlamentului şi Comisiei pentru control bugetar posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea într-un mod cât mai productiv.

Exemple de folosire pentru "productively" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must make sure that we use this expertise productively to secure existing jobs and create new ones.
Trebuie să ne asigurăm că vom profita de această expertiză, pentru a garanta locurile de muncă existente și pentru a putea crea altele noi.
EnglishIn both these areas, the Presidency really must have room to manoeuvre so that it can negotiate productively with Parliament.
Preşedinţia trebuie să aibă, cu adevărat, marjă de manevră în ambele domenii ca să poată negocia cu succes cu Parlamentul.
EnglishWe were able to work together productively, each putting forward his or her own points of view, and I would like to thank them for that.
Am putut lucra împreună în mod productiv, fiecare prezentându-şi propriul punct de vedere, şi aş dori să le mulţumesc pentru acest lucru.
EnglishWhatever your answer may be, the Chinese clock is ticking faster and more productively than the Western one, in this region, as well.
Indiferent care este răspunsul dumneavoastră, şi în această regiune ceasul Chinei ticăie mai repede şi mult mai productiv decât cel occidental.
EnglishLikewise, we ask the Court to put Parliament and the Committee on Budgetary Control in a position to carry out their own work as productively as possible.
De asemenea, doresc să cer Curţii să ofere Parlamentului şi Comisiei pentru control bugetar posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea într-un mod cât mai productiv.
EnglishIn Lithuania, 39 towns and regions are cooperating productively with Belarusian towns and regions, exchanging experience and participating in joint projects.
În Lituania, 39 de oraşe şi regiuni desfăşoară o cooperare fructuoasă cu oraşele şi regiunile bieloruse, făcând schimb de experienţă şi participând la proiecte comune.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to welcome and thank the President of the Court of Auditors, with whom we have worked productively during this period.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să-i urez bun venit şi să-i mulţumesc preşedintelui Curţii de Conturi, cu care am colaborat în mod productiv în această perioadă.

Sinonime (în engleză) pentru "productively":

productively
product
production
productivity
productive