Traducere engleză-română pentru "productivity"

EN

"productivity" română traducere

volume_up
product {substantiv}
RO
volume_up
production {substantiv}
EN

productivity {substantiv}

volume_up
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Angajatorii sunt tot mai conştienţi de legăturile între bunăstare şi productivitate.
This sector needs to be promoted, because it contributes towards development and productivity.
Acest sector trebuie promovat, deoarece contribuie la dezvoltare şi productivitate.
Nothing is said about productivity or our resources.
Nu se menționează nimic despre productivitate sau despre resursele noastre.
productivity (dar şi: efficiency, out-turn, output)

Exemple de folosire pentru "productivity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEmployers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Angajatorii sunt tot mai conştienţi de legăturile între bunăstare şi productivitate.
EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Aceasta este o situaţie care subminează productivitatea şi competitivitatea economică.
EnglishMoreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
În plus, se va promova o creştere a productivităţii şi a ocupării forţei de muncă.
EnglishWe all know what greater productivity means in the motor industry.
Ştim cu toţii ce înseamnă o mai mare productivitate în industria de autovehicule.
EnglishThis sector needs to be promoted, because it contributes towards development and productivity.
Acest sector trebuie promovat, deoarece contribuie la dezvoltare şi productivitate.
EnglishThe upshot of this will be a fall in productivity in certain sectors, such as the cereals sector.
Ca efect, productivitatea unor sectoare va scădea, precum cel al cerealelor.
EnglishThe Credentials for Business Productivity Online window will open.
Se va deschide fereastra Acreditări pentru Business Productivity Online.
EnglishGet the productivity of Office as a flexible, pay-as-you-go service.
Obțineți productivitatea din Office sub forma unui serviciu flexibil, cu plata pe parcurs.
EnglishWe need other incentives to boost productivity and quality.
Avem nevoie de alte stimulente pentru a încuraja productivitatea și calitatea.
EnglishIn the short term, skills increase both productivity and mobility.
Pe termen scurt, competenţele duc atât la creşterea productivităţii, cât şi a mobilităţii.
EnglishIt would also need to forecast productivity and efficiency in the spheres of production.
Aceasta ar trebui, de asemenea, să prevadă productivitatea și eficiența în sferele de producție.
EnglishCurrently, they are not able to take out further loans or to improve productivity.
În prezent, agricultorii nu mai pot contracta împrumuturi şi nu îşi mai pot îmbunătăţi productivitatea.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Europa nu va câştiga nimic din punct de vedere al competitivităţii fără a câştiga bătălia productivităţii.
Englishthe only source of growth in the EU in the coming years will be growth in the productivity of labour;
unica sursă de creştere în UE în următorii ani va fi creşterea productivităţii muncii;
EnglishHowever, the main problem remains the need to increase world agricultural productivity.
Cu toate acestea, principala problemă rămâne necesitatea de a crește productivitatea agricolă mondială.
EnglishNothing is said about productivity or our resources.
Nu se menționează nimic despre productivitate sau despre resursele noastre.
EnglishThe euro cannot provide the answer to the different levels of productivity in the individual economies.
Euro nu poate oferi răspunsul la nivelurile diferite de productivitate din fiecare economie în parte.
EnglishWith Windows XP Mode, you can run many Windows XP productivity applications on your PC running Windows 7.
Cu Windows XP Mode, puteți rula aplicații de productivitate Windows XP pe computerul care execută Windows 7.
EnglishProductivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.
Productivitatea depinde, în primul rând, de factori precum stocul de capital acumulat care este extrem de diferit.
EnglishThe latest business productivity capabilities
Cele mai recente capacităţi pentru productivitatea companiei

Sinonime (în engleză) pentru "productivity":

productivity
product
production
productively
productive