Traducere engleză-română pentru "to profess"

EN

"to profess" română traducere

volume_up
profession {substantiv}
EN

to profess [professed|professed] {verb}

volume_up
to profess

Exemple de folosire pentru "to profess" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYet now you profess surprise, in 2010, at finding that the procedural rights are not adequate.
Și totuși, acum în 2010, vă mirați că garanțiile procedurale lasă de dorit.
EnglishWe are now even seeing that those who profess the Christian faith can pay for it with their lives.
Putem observa că cei care împărtășesc credința creștină pot plăti cu viața pentru aceasta.
EnglishWe take up cases involving followers of different religions, and even of people who do not profess any religion.
Ne ocupăm de cazuri care implică adepţi ai altor religii sau chiar persoane care nu au nicio religie.
EnglishWe should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Nu ar trebui să fim timizi sau reticenți față de datoria Uniunii Europene de a garanta fiecăruia libertatea de a practica religia dorită.
EnglishThis is because, when there is acceptance of religious freedom, there is also acceptance of its opposite, in other words, the freedom not to profess any religion.
Motivul este că, dacă se acceptă libertatea religioasă, se acceptă şi opusul acesteia, cu alte cuvinte libertatea de a nu practica nicio religie.
EnglishIt is therefore necessary to oppose more effectively both the military junta and the separatist tendencies of groups which persecute people who profess a different faith.
De aceea, este necesar să ne opunem mai eficient juntei militare şi tendinţelor separatiste ale grupurilor care îi persecutează pe cei aparţinând altor religii.

Sinonime (în engleză) pentru "professed":

professed
English
profession
English