Traducere engleză-română pentru "profits"

EN

"profits" română traducere

volume_up
profits {substantiv}
volume_up
profit {substantiv}
EN

profits {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "profits" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEMU protects the profits of the monopolies and facilitates privatisation and merger.
UEM protejează profiturile monopolurilor şi facilitează privatizarea şi fuziunea.
EnglishThe catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Sectorul prinderii în general va avea profituri aproape de zero sau chiar mai rău.
EnglishThe profits or losses of an EEIG will be taxable only in the hands of its members.
Profiturile sau pierderile unui GEIE sunt impozabile la nivelul membrilor.
EnglishThis is about protecting laboratory animals and not about business profits.
Este vorba despre protecţia animalelor de laborator, nu despre profituri.
EnglishThe aim of the EU-Latin American partnership is not just to protect commercial profits.
Scopul parteneriatului UE-America Latină nu este doar protejarea profitului comercial.
EnglishThe multinationals are demanding more and more profits from research.
Companiile multinaţionale cer din ce în ce mai multe profituri din cercetare.
EnglishPrivate capital maximises profits, even at the cost of neglecting safety measures.
Capitalul privat maximizează profiturile, chiar cu prețul neglijării măsurilor de siguranță.
EnglishIt means that the profits of major transport companies come first.
Înseamnă că profiturile societăţilor principale de transport sunt pe primul loc.
EnglishNeither can it be the case that 'profits are private and losses national'.
Nu este adevărat că profiturile sunt private, iar pierderile naţionale.
EnglishIn Portugal, bank profits grew by 18% in the first quarter of this year.
În Portugalia, profiturile bancare au crescut cu 18% în primul trimestru al acestui an.
EnglishThey have won on all fronts, increasing their own profits even further.
Au câştigat pe toate fronturile, sporindu-şi profiturile chiar mai mult.
EnglishThe only thing that rose more than bank profits was unemployment.
Singurul element care a crescut mai mult decât profiturile bancare a fost şomajul.
EnglishIt is not about earnings and not about profits; it is about security.
Nu este vorba despre câştiguri sau despre profituri, ci despre securitate.
EnglishWe believe that a depreciation right should be allowed on profits of up to EUR 5 000.
Credem că trebuie acordat un drept de depreciere pentru profiturile de până la 5 000 de euro.
EnglishBanks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Băncile beneficiază de tarife preferențiale ale dobânzii în scopul de a-și garanta profiturile.
EnglishIt will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
Se vor stabili localizarea şi confiscarea profiturilor obţinute din activităţi infracţionale.
EnglishAgain, this is a case of the Europe of big profits and of small, arbitrary handouts.
Din nou, în cazul acesta este vorba de Europa profiturilor mari şi a pomenilor mici, arbitrare.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Cu alte cuvinte, ar trebui să fie posibilă reinvestirea profiturilor sub formă de capital propriu.
EnglishTheir profits have gone down because fuel prices have gone up.
Și profiturile lor au scăzut ca urmare a creșterii prețului combustibililor.
EnglishThe profits are too tempting, and the thirst for energy is too great.
Profiturile sunt prea tentante, iar setea de energie este prea mare.