Traducere engleză-română pentru "profound"

EN

"profound" română traducere

RO
EN

profound {adjectiv}

volume_up
profound (dar şi: wakeless)
I would like to express profound respect for the courage and determination of the citizens of Tunisia.
Doresc să îmi exprim respectul profund față de curajul și fermitatea cetățenilor tunisieni.
The economic crisis is having profound effects on young people, and represents a threat to their future prosperity.
Criza economică are un efect profund asupra tinerilor, reprezentând o ameninţare la prosperitatea viitoare a acestora.
We wrote them into our Constitution, and America's commitment to privacy is also profound - as profound as yours.
Le-am introdus în Constituţia noastră şi angajamentul Americii faţă de intimitate este, de asemenea, profund - la fel de profund ca şi cel al dumneavoastră.
profound (dar şi: deep)
volume_up
profund {adj. m.} (adânc)
I would like to express profound respect for the courage and determination of the citizens of Tunisia.
Doresc să îmi exprim respectul profund față de curajul și fermitatea cetățenilor tunisieni.
The economic crisis is having profound effects on young people, and represents a threat to their future prosperity.
Criza economică are un efect profund asupra tinerilor, reprezentând o ameninţare la prosperitatea viitoare a acestora.
We wrote them into our Constitution, and America's commitment to privacy is also profound - as profound as yours.
Le-am introdus în Constituţia noastră şi angajamentul Americii faţă de intimitate este, de asemenea, profund - la fel de profund ca şi cel al dumneavoastră.
profound (dar şi: deep, wakeless)
profound (dar şi: deep)
profound (dar şi: deep)
volume_up
temeinic {adj. m.} (adânc)

Exemple de folosire pentru "profound" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe all agree that environmental consequences of this process will be profound.
Suntem cu toţii de acord că toate consecinţele acestui proces vor fi profunde.
EnglishWe all care very much about those events, and about our profound faith in the EU.
Noi toţi ţinem foarte mult la acele evenimente şi la credinţa noastră profundă în UE.
EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Aceasta corespunde aspiraţiei profunde de echitate a cetăţenilor în economia noastră.
EnglishThe next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
În următorul deceniu Uniunea Europeană va fi marcată de schimbări demografice profunde.
EnglishWe have gladly taken on board the profound changes the Internet has wrought.
Am adoptat bucuroşi schimbările profunde pe care le-a adus internetul.
EnglishThe intentions which are behind the resolution are much more profound.
Intenţiile care se află în spatele acestei rezoluţii sunt mult mai profunde.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Ne exprimăm compasiunea profundă față de toți cei care și-au pierdut familiile sau prietenii.
EnglishThe international system is undergoing rapid and profound change.
Ordinea internațională trece printr-un proces de schimbare rapidă și profundă.
EnglishThis process requires profound reforms which are often highly unpopular with the public.
Acest proces necesită reforme profunde care sunt adesea extrem de nepopulare pentru public.
EnglishI completely reject assertions that we are doing little in the way of more profound measures.
Resping complet afirmaţiile cum că nu facem nimic în sensul unor măsuri mai de substanţă.
EnglishI would like to express profound respect for the courage and determination of the citizens of Tunisia.
Doresc să îmi exprim respectul profund față de curajul și fermitatea cetățenilor tunisieni.
EnglishThis profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Această tulburare profundă a ecosistemelor ar distruge toate perspectivele pentru generațiile viitoare.
EnglishThe recent profound economic crisis has hit European industry.
Recenta criză economică profundă a afectat industria europeană.
EnglishWe expect calculations and a more profound analysis of the effects.
Aşteptăm calcule şi o analiză mai profundă a efectelor.
EnglishFurthermore, we are just at the start of this profound crisis.
Mai mult, suntem abia la începutul acestei crize profunde.
EnglishFaced with a profound global collapse they maintained unity and they reached a broad consensus.
Confruntaţi fiind cu o prăbuşire mondială gravă, aceştia au rămas uniţi şi au ajuns la un consens general.
EnglishThe reasons for the push factors of asylum are deep and profound - they are poverty and instability.
Motivele pentru apelul la azil sunt adânci și profunde - aceste motive sunt sărăcia și instabilitatea.
EnglishThey have given rise to profound injustices in the distribution of aid - between countries, products and producers.
Au generat mari nedreptăţi în distribuirea ajutoarelor - între state, produse şi producători.
EnglishThis is a profound intrusion on the sovereignty of the Member States, and the only response is to reject it.
Aceasta reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii statelor membre, iar singurul răspuns este respingerea.
EnglishOur people, in spite of the profound wounds of 24 years of occupation, do not harbour resentment towards anyone.
Poporul nostru, în ciuda rănilor profunde lăsate de 24 de ani de ocupaţie, nu poartă resentimente nimănui.

Sinonime (în engleză) pentru "profound":

profound
profoundly
English
profoundness