Traducere engleză-română pentru "profoundly"

EN

"profoundly" română traducere

RO
EN

profoundly {adverb}

volume_up
profoundly (dar şi: deeply, thoroughly)
The amendments tabled here in this House are profoundly mistaken.
Amendamentele propuse aici, în cadrul acestui Parlament, sunt profund greşite.
The humanitarian context has changed profoundly in recent years.
Contextul umanitar s-a modificat profund în ultimii ani.
. - Early years learning profoundly affects the life-chances of every individual.
. - Învățarea în primii ani de viață afectează profund șansele în viață ale fiecărui individ.

Exemple de folosire pentru "profoundly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the course of this period, the situation in this region has changed profoundly.
În cursul acestei perioade, situația din această regiune s-a schimbat profund.
EnglishIt is fair to say that the European Union will have profoundly evolved after this March.
Este corect să spunem că Uniunea Europeană va evolua foarte mult după luna martie.
EnglishI am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.
Am convingerea profundă că este o înţelegere eronată a solidarităţii.
EnglishHowever, in the course of 20 years, the context of these negotiations has changed profoundly.
Desigur, în ultimii 20 de ani contextul acestor negocieri s-a schimbat profund.
EnglishThe amendments tabled here in this House are profoundly mistaken.
Amendamentele propuse aici, în cadrul acestui Parlament, sunt profund greşite.
EnglishNow, in the course of 20 years, the context of the negotiations has changed profoundly.
Acum, după 20 de ani, contextul negocierilor s-a schimbat profund.
English. - Early years learning profoundly affects the life-chances of every individual.
în scris. - Învățarea în primii ani de viață afectează profund șansele în viață ale fiecărui individ.
EnglishI am profoundly convinced that the budget of the European Parliament should be significantly increased.
Sunt profund convins că bugetul Parlamentului European ar trebui să crească semnificativ.
EnglishNot only will it be exposed as economic lunacy, but it will be profoundly damaging to the European project.
Nu numai că va fi considerată o nebunie economică, ci va afecta grav proiectul european.
EnglishThe humanitarian context has changed profoundly in recent years.
Contextul umanitar s-a modificat profund în ultimii ani.
EnglishThis subject has a profoundly foreign policy dimension.
Acest subiect are o dimensiune profundă de politică externă.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to respond to one speech in particular with which I profoundly disagree.
Doamnelor şi domnilor, doresc să răspund unui discurs, în special, cu care nu sunt absolut deloc de acord.
EnglishMr Bové is quite right and Mr Fajmon profoundly ...
Dl Bové are mare dreptate, iar dl Fajmon foarte...
EnglishThis crisis has also profoundly affected European sea fishing, because we import 60% of our fish from third countries.
Criza a afectat profund și pescuitul marin european, deoarece importăm 60 % din peștele nostru din țările terțe.
EnglishHowever, this report, despite trying to 'sweeten the pill', is profoundly negative, which is obviously why we reject it.
Însă acest raport, deşi încearcă să mai îndulcească lucrurile, este extrem de negativ, şi tocmai de aceea îl respingem.
EnglishI believe that this is profoundly amoral.
EnglishThis is why I am profoundly grateful to Mr Crowley, Mrs Gill, Commissioner McCreevy and the Commission for all of this work.
De aceea le sunt profund recunoscător dlui Crowley, d-nei Gill, Comisarului McCreevy şi Comisiei pentru această muncă.
EnglishTunisia may have been authoritarian and corrupt, but it was profoundly secular and pro-Western; we must remember that.
Poate că Tunisia a fost autoritară și coruptă, însă a fost profund seculară și pro-occidentală; nu trebuie să uităm acest lucru.
EnglishIs this not profoundly unfair?
EnglishFellow Members, if you think Russian tanks have, at any time in history, brought democracy to anyone, you are profoundly mistaken.
Stimaţi deputaţi, dacă aveţi impresia că tancurile ruseşti au adus cuiva democraţia, în orice moment al istoriei, vă înşelaţi profund.

Sinonime (în engleză) pentru "profoundly":

profoundly
English
profound
profoundness