EN

program {substantiv}

volume_up
1. general
program (dar şi: programme)
volume_up
plan {n} (program)
2. Informatică
If a program doesn't, first try the Program Compatibility troubleshooter.
Dacă un program nu funcționează, încercați mai întâi depanatorul Compatibilitate program.
Right-click a program, and then click Program Info.
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceţi clic pe Info program.
Right-click a program, and then click Program Details.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceți clic pe Detalii program.
If a program doesn't, first try the Program Compatibility troubleshooter.
Dacă un program nu funcționează, încercați mai întâi depanatorul Compatibilitate program.
Right-click a program, and then click Program Info.
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceţi clic pe Info program.
Right-click a program, and then click Program Details.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceți clic pe Detalii program.
RO

program {neutru}

volume_up
1. general
program (dar şi: plan, plan)
Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.
I see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
De asemenea, există un program foarte important - programul de la Stockholm.
There is also a very important programme - the Stockholm Programme.
program
program (dar şi: curs)
program
Vizualizați intrări detaliate despre evenimentele de sistem și de program de pe computer.
View detailed entries about system and program events on your computer.
Aveți posibilitatea să utilizați Vizualizator evenimente pentru a vizualiza intrări detaliate despre evenimentele de program și de sistem din computer.
You can use Event Viewer to view detailed entries about system and program events on your computer.
program (dar şi: orar, grafic (orar), tablou, tabel)
După ce l-ați selectat, folderul respectiv se sincronizează după același program ca și inboxul contului respectiv.
Once you’ve selected it, that folder syncs on the same schedule as your inbox for that account.
Experţii Comisiei, împreună cu toate statele membre, aproape au finalizat adaptarea cerinţelor şi a noului program global.
The Commission's experts, together with all Member States, are in the process of finalising the adaptation of requirements and the new global schedule.
În primul rând, avem un program foarte strâns, așa că termenele limită trebuie respectate de toată lumea, iar obiectivele principale trebuie realizate.
One is that we have a very tight schedule, so the deadlines must be respected by all, and the headline targets will have to be achieved.
2. "de studii"
program
program
3. "al unui partid"
program (dar şi: platformă, pod, peron, terasă, podium, tribună, rampă)
În prezent, cercetarea dozelor mici de radiații este supusă unei inițiative la scară largă ca parte a unui program comun planificat de platforma europeană MELODI.
At present, research into low doses of radiation is the subject of a large-scale initiative as part of a joint programme planned by the European MELODI platform.
4. Informatică
program (dar şi: program)
Dacă un program nu funcționează, încercați mai întâi depanatorul Compatibilitate program.
If a program doesn't, first try the Program Compatibility troubleshooter.
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceţi clic pe Info program.
Right-click a program, and then click Program Info.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe un program, apoi faceți clic pe Detalii program.
Right-click a program, and then click Program Details.
program
Un procesor de text este un program de computer utilizat pentru a crea, edita, vizualiza și imprima documente text.
A word processor is a computer program that you can use to create, edit, view, and print text documents.
Nu veţi utiliza niciun fel de dispozitiv automat sau program de computer care să permită remiterea publicării fără consimţământul expres, în scris al Microsoft Corporation.
You will not use any form of automated device or computer program that enables the submission of postings without the express written consent of Microsoft Corporation.
5. "de spectacol"
program (dar şi: plan, plan)
Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.
I see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
De asemenea, există un program foarte important - programul de la Stockholm.
There is also a very important programme - the Stockholm Programme.
program
6. Politică
program
În prezent, cercetarea dozelor mici de radiații este supusă unei inițiative la scară largă ca parte a unui program comun planificat de platforma europeană MELODI.
At present, research into low doses of radiation is the subject of a large-scale initiative as part of a joint programme planned by the European MELODI platform.
7. Teatru
program (dar şi: afiş)

Exemple de folosire pentru "program" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Dacă închideți programul, dar fișierul tot nu se va șterge, reporniți computerul.
EnglishYou don't have to know the exact name of the program or other item you want to find.
Nu trebuie să cunoașteți numele exact al programului sau a altui element de găsit.
EnglishTo uninstall the program, check the information that came with the program.
Pentru a dezinstala programul, consultați informațiile care însoțesc programul.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la Nume program; Comutare aplicație
EnglishExchange Hosted Encryption is not available through Microsoft Open License Program.
Exchange Hosted Encryption nu este disponibilă prin Microsoft Open License Program.
EnglishInternet means that the program will talk to other computers over the Internet.
Internet înseamnă că programul va comunica cu alte computere prin Internet.
English(On the start screen, scroll to Online Media, and then click program library.
În ecranul start, defilați la Media online, apoi faceți clic pe bibliotecă programe.
EnglishThe way that you specify a passkey depends on the Bluetooth program on your computer.
Modul de specificare a cheii de acces depinde de programul Bluetooth din computer.
EnglishRunning a program can potentially expose your computer to viruses or worms.
Executarea unui program poate expune potențial computerul la viruși sau la viermi.
EnglishIn your firewall program’s settings, try opening the following exceptions:
În setările programului de paravan de protecție, deschideți următoarele excepții:
EnglishStep 2: Try re-installing the program by following the steps in Install a program.
Pasul 2: Încercați să reinstalați programul urmând pașii din Instalarea unui program.
EnglishSee a preview of a document without opening the program it was created in
Vedeți o examinare a unui document fără a deschide programul în care a fost creat
EnglishSometimes your computer will show no symptoms, even if a spyware program is running.
Uneori, computerul nu va manifesta simptome, chiar dacă se execută un program spion.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la nume program; Comutare la aplicație
EnglishA newer version of the program might include a resolution to the problem.
Este posibil ca o versiune nouă a programului să includă rezolvarea problemei.
EnglishIf the program you want doesn't appear in the list, click Browse to locate the program.
Dacă programul nu apare în listă, faceți clic pe Răsfoire pentru a găsi programul.
EnglishClick the File menu in the program you are using, and then click Save As.
Faceți clic pe meniul Fișier în programul pe care îl utilizați, apoi pe Salvare ca.
EnglishAfter you open the document in a program, you can choose print options.
După ce se deschide documentul într-un program, alegeți opțiunile de imprimare.
EnglishYou might be able to resolve the problem by changing your default program settings.
Este posibil să soluționați această problemă modificând setările de programe implicite.
EnglishIt will also save your folder selections for the next time you start the program.
Astfel se vor salva și selecțiile de foldere pentru data viitoare când porniți programul.