Traducere engleză-română pentru "progress"

EN

"progress" română traducere

volume_up
progress {substantiv}
EN

progress {substantiv}

volume_up
1. general
. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Amendamentele propuse astăzi reflectă, în mare măsură, acest progres.
In this area, there is no progress or revolutionary change.
În acest domeniu nu există niciun progres sau schimbare revoluţionară.
Romania supports the substantial progress made in the negotiations with Turkey, a process which is dynamic enough to encourage internal reforms.
România sprijină progresul substanţial al negocierilor cu Turcia, proces a cărui dinamică este de natură să stimuleze reformele interne
Therefore, be ambitious, because Europe must be dynamic, proactive, effective and political if we want it to continue to progress.
Prin urmare, fiţi ambiţioşi, deoarece Europa trebuie să fie dinamică, proactivă, eficientă şi politică dacă doriţi să continue să progreseze.
The dynamic development of satellite navigation systems in recent years is the result of both technological progress and market needs.
Dezvoltarea dinamică din ultimii ani a sistemelor de radionavigație prin satelit este rezultatul progresului tehnologic și al nevoilor pieței.
2. Termen militar
. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Amendamentele propuse astăzi reflectă, în mare măsură, acest progres.
In this area, there is no progress or revolutionary change.
În acest domeniu nu există niciun progres sau schimbare revoluţionară.

Exemple de folosire pentru "progress" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI know the Council is working on it, but we still have not made good progress.
Ştiu că de acest aspect se ocupă Consiliul, însă tot nu am înregistrat progrese.
EnglishI am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
Mă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Acesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
În ultimii 20 de ani, țara a înregistrat progrese semnificative din două motive.
EnglishProgress has been made in the field of energy, but not the progress that we want.
S-au făcut progrese în domeniul energetic, însă nu progresele pe care le dorim.
EnglishIn some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
În unele cazuri a fost realizat acest lucru, iar în altele s-au făcut progrese.
EnglishHowever, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
Cu toate acestea, reevaluarea cazului ne va ajuta să facem progrese în Europa.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Trebuie să admitem că s-au înregistrat progrese clare cu privire la egalitate.
EnglishHowever, despite the progress made in this field, many inequalities between remain.
Totuşi, în ciuda progresului realizat în acest domeniu, rămân multe inegalităţi.
EnglishProgress is made if countries can easily reform their national institutions.
Se fac progrese, dacă ţările îşi pot reforma cu uşurinţă instituţiile naţionale.
EnglishHowever, the truth is that Parliament was alone in wanting to make progress.
Totuşi, adevărul este că Parlamentul a fost singurul care a dorit să progreseze.
EnglishThe rapporteur expects negotiations to start after the 2011 progress report.
Raportorul se așteaptă ca negocierile să înceapă după raportul de țară din 2011.
EnglishOf course, progress is not always straightforward with positive developments.
Desigur, progresul nu este întotdeauna simplu şi presărat cu evoluţii pozitive.
EnglishAlbania has made considerable progress on its path towards European integration.
Albania a înregistrat un progres considerabil în calea sa spre integrarea europeană.
EnglishAs we know, Belarus has made some progress but, naturally, much remains to be done.
După cum ştim, Belarus a făcut câteva progrese dar, fireşte, rămân multe de făcut.
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Dacă acestea sunt prea blânde în această privință, nu vom putea înregistra progrese.
EnglishWe hope that Croatia makes fast progress in the negotiations for EU membership.
Sperăm că Croația face progrese rapide în cadrul negocierilor pentru aderarea la UE.
English. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
în scris. - Acordul nu este perfect, dar vestește niște progrese importante.
EnglishAn economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Redresarea economică este în curs, însă acest lucru nu înseamnă sfârșitul crizei.
EnglishWe welcome the progress that has already been made, but it is still not enough.
Salutăm progresul care s-a înregistrat până acum, dar acesta nu este încă suficient.