EN

prohibited {adjectiv}

volume_up
prohibited (dar şi: banned, forbidden)

Exemple de folosire pentru "prohibited" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany products today contain chemicals that are already prohibited within the EU.
Multe produse conțin substanțe care sunt deja interzise în interiorul UE.
EnglishIllegal employment must be penalised and prohibited in all Member States.
Angajarea fără forme legale trebuie pedepsită şi interzisă în toate statele membre.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Produsul a fost aprobat din nou în 2008, iar apoi a fost interzis acum câteva zile.
EnglishAll types of advertisement should be expressly prohibited in children's programmes.
Toate tipurile de reclame ar trebui interzise în mod expres în programele pentru copii.
EnglishThat is precisely why this type of regulation is prohibited within the EU.
Tocmai de aceea, acest tip de reglementare este interzisă în cadrul UE.
EnglishIn addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
În plus, orice discriminare pe criterii de naţionalitate este interzisă prin Tratate.
EnglishDiscrimination is prohibited under European and international law.
Discriminarea este interzisă prin legislaţia europeană şi cea internaţională.
EnglishI come from a country where food from cloned animals is prohibited.
Vin dintr-o țară în care alimentele provenite de la animalele clonate sunt interzise.
EnglishDrug taking is prohibited because it confers unfair advantages on some sportspeople over others.
Acesta este interzis deoarece conferă avantaje nedrepte unor sportivi asupra altora.
EnglishNor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
De asemenea, nu trebuie să vă fie teamă să discutaţi politica fiscală - acest lucru nu este interzis.
EnglishThis is happening despite the fact that slavery was prohibited more than 250 years ago.
Aceasta se întâmplă în ciuda faptului că sclavia a fost interzisă acum mai bine de 250 de ani.
EnglishWe have prohibited fishing for porbeagle, basking shark and white shark in EU waters.
Am interzis pescuitul pentru rechinul scrumbiilor, rechinul pelerin și rechinul alb în apele UE.
EnglishThe advertising of medicinal products continues to be prohibited.
Publicitatea pentru produsele medicinale continuă să fie interzisă.
EnglishLet us take the example of India, where child labour is prohibited.
De exemplu, India, unde munca prestată de copii este interzisă.
EnglishSecondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
În al doilea rând, folosirea pesticidului bromură de metil va fi interzisă începând cu 18 martie 2010.
EnglishIt is already prohibited to produce HCFCs, and their use will be banned from 2020.
Este interzisă deja producţia de hidroclorofluorocarburi, iar utilizarea acestora va fi interzisă începând cu 2020.
EnglishWill young people be prohibited from mixing Red Bull with vodka?
Li se va interzice tinerilor să amestece Red Bull cu vodcă?
EnglishAll access to the international press or media is prohibited.
Accesul la presa internaţională şi mass media este interzis.
EnglishThese are extremely polluting and despite being prohibited, are carried out with the most absolute impunity.
Acestea sunt deosebit de poluante şi, deşi sunt interzise, au loc fără a fi pedepsite în vreun fel.
EnglishDiscards must be absolutely prohibited.
Aruncarea capturilor înapoi în mare trebuie să fie strict interzisă.

Sinonime (în engleză) pentru "prohibited":

prohibited
prohibitive
prohibition