Traducere engleză-română pentru "project"

EN

"project" română traducere

volume_up
project {substantiv}
volume_up
projection {substantiv}
EN

project {substantiv}

volume_up
Each project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.
Fiecare proiect este evaluat pe baza evaluării impactului asupra mediului.
The following picture shows a project with credits that appear at the end of the project:
Următoarea imagine prezintă un proiect cu generice care apar la sfârșitul proiectului:
Clearly, Turkmenistan is crucial to the success of this project.
În mod clar, Turkmenistanul este esenţial pentru succesul acestui proiect.
project (dar şi: intent, plan, programme, purpose)
The first is: we demand that the project should have a business plan.
Prima este: solicităm ca proiectul să aibă un plan de afaceri.
The projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.
First of all, we need a common European will, a European project, so we can also be successful globally.
În primul rând, avem nevoie de o voinţă europeană comună, astfel încât să avem succes pe plan mondial.
project (dar şi: design, plan, scheme)
volume_up
plan {n} (proiect)
The first is: we demand that the project should have a business plan.
Prima este: solicităm ca proiectul să aibă un plan de afaceri.
The projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.
First of all, we need a common European will, a European project, so we can also be successful globally.
În primul rând, avem nevoie de o voinţă europeană comună, astfel încât să avem succes pe plan mondial.
project (dar şi: plan, scheme)

Exemple de folosire pentru "project" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Credem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
EnglishEveryone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
Toată lumea vorbeşte despre Liga Arabă şi despre proiectul de pace al Ligii Arabe.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Proiectul Desertec este important mai ales pentru că se îndreaptă spre viitor.
EnglishTaking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Adoptarea acestei direcții ar echivala cu a conduce proiectul UE într-un zid.
EnglishI am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
Sunt sigur că opozanții îngrijorați o vor folosi pentru a anula proiectul european.
EnglishThis particular project deals with the deployment of the traffic management system.
Acest proiect special se ocupă cu lansarea sistemului de gestionare a traficului.
EnglishThe EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
Motto-ul UE "Unită în diversitate” este foarte potrivit pentru proiectul Europeana.
EnglishThe European project is about the dream of solving people's problems together.
Proiectul european se referă la visul de a rezolva problemele cetăţenilor împreună.
EnglishYou do not have a project for transforming Europe environmentally and socially.
Nu aveţi un proiect de transformare a Europei din punct de vedere ecologic şi social.
EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nu lăsaţi mafia din Balcani să dinamiteze proiectul generos al Uniunii Europene.
EnglishThere was agreement about scrapping this project - no one wanted it any more.
S-a ajuns la un acord privind desfiinţarea acestui proiect. Nimeni nu îl mai dorea.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Multe persoane au contribuit la succesul de astăzi al proiectului monedei europene.
EnglishThe implementation of the Nabucco project is exceptionally important in this regard.
În acest sens, implementarea proiectului Nabucco este deosebit de importantă.
EnglishMr President, the Eastern Partnership is a project which covers six countries.
Dle preşedinte, Parteneriatul estic este un proiect care include şase ţări.
EnglishSo whatever project is being proposed, we are not discriminating between Member States.
Astfel, indiferent de proiectul propus, tratăm statele membre fără discriminare.
EnglishRussia should understand that this project is not directed against Russia.
Rusia ar trebui să înţeleagă că acest proiect nu este direcţionat împotriva sa.
EnglishWe are living in times when the European public feels excluded from the Union project.
Actualmente, populația europeană se simte exclusă din proiectul Uniunii Europene.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
EnglishThe most important project relates to the reduction in incidences of violence.
Cel mai important proiect se referă la reducerea incidentelor de violenţă.
EnglishNo European project can succeed if it is not backed by the Member States.
Niciun proiect european nu poate reuși dacă nu este susținut de statele membre.