Traducere engleză-română pentru "to prolong"

EN

"to prolong" română traducere

RO
EN

to prolong [prolonged|prolonged] {verb}

volume_up
Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Orice alte măsuri vor reprezenta o pierdere de timp şi vor prelungi această situaţie nefericită.
Let us not look for pretexts - and I stress this once again - to prolong Serbia's path to the European Union.
Să nu căutăm pretexte - şi subliniez încă o dată acest lucru - pentru a prelungi calea Serbiei către UE.
I voted in favour of this resolution, because protectionism and non-enforcement of competition rules would only deepen and prolong the crisis.
Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece protecţionismul şi neaplicarea regulilor de concurenţă doar ar adânci şi prelungi criza.
to prolong
volume_up
a lungi {vb.} (a prelungi)
There you have it; I am not going to prolong these answers.
Nu voi mai lungi aceste răspunsuri.
It would really not be reasonable now to adopt any substantial amendments to this report, as this would prolong the legislative procedure and would entail long discussions in the Council.
Chiar nu ar fi rezonabil să adoptăm acum nicio modificare consistentă a acestui raport, întrucât acesta ar prelungi procedura legislativă și ar genera discuții lungi în Consiliu.

Exemple de folosire pentru "to prolong" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
Prin urmare, procedura ar putea fi prelungită la nesfârșit.
EnglishAnything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Orice alte măsuri vor reprezenta o pierdere de timp şi vor prelungi această situaţie nefericită.
EnglishMr Farage, I do not want to prolong this, but can I just make the observation that this is incorrect.
Domnule Farage, nu doresc să prelungesc acest lucru, dar permiteți-mi să remarc că vă înșelați.
EnglishI was all the more pleased to hear that the European Commission has decided to prolong this regulation.
Am fost cu atât mai încântată să aud decizia Comisiei Europene de a extinde acest regulament.
EnglishTherefore, I ask you not to prolong this procedure too much.
De aceea, vă rog să nu prelungiţi această procedură prea mult.
EnglishThere you have it; I am not going to prolong these answers.
Aceasta este tot. Nu voi mai lungi aceste răspunsuri.
EnglishLet us not look for pretexts - and I stress this once again - to prolong Serbia's path to the European Union.
Să nu căutăm pretexte - şi subliniez încă o dată acest lucru - pentru a prelungi calea Serbiei către UE.
EnglishHowever, I do not wish to prolong the debate.
EnglishMr President, I am sorry to prolong this but as it happens, the voting lists have been circulated to all the groups.
Dle președinte, îmi pare rău că prelungesc această discuție, dar iată că listele de vot au fost difuzate tuturor grupurilor.
EnglishI do not wish to prolong the debate.
EnglishWe might just as well say it like it is, and to constantly give them more money and ever cheaper loans will only prolong the pain.
Acordarea constantă de ajutoare financiare și de împrumuturi tot mai ieftine nu va face decât să le prelungească suferința.
EnglishThe rapporteur, Mr Hoang Ngoc, is saying that we should prolong those policies and that we should wait before reducing the deficits.
Raportorul, dl Hoang Ngoc, spune că ar trebui să prelungim aceste politici şi că ar trebui să aşteptăm înainte de a reduce deficitele.
EnglishI voted in favour of this resolution, because protectionism and non-enforcement of competition rules would only deepen and prolong the crisis.
Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece protecţionismul şi neaplicarea regulilor de concurenţă doar ar adânci şi prelungi criza.
EnglishMr President, I am sorry to prolong this discussion, but may I build on what was just said by my colleagues, Mrs Doyle and Mrs Frassoni?
Domnule preşedinte, îmi pare rău că prelungesc această discuţie, dar doresc să dezvolt problema ridicată de colegele mele, doamnele Doyle şi Frassoni.
EnglishSerbia, therefore, must be part of the political map of Europe, so let us not search for pretexts to prolong Serbia's path to the European Union.
Prin urmare, Serbia trebuie să facă parte din harta politică a Europei, aşadar haideţi să nu căutăm pretexte pentru a prelungi calea Serbiei către UE.
EnglishI would like to express support for measures intended to prolong the transitional regime and, as a result, to end the problem of rabies in the European Union.
Doresc să-mi exprim susţinerea pentru măsurile al căror scop este acela de a prelungi regimul de tranziţie şi, prin urmare, de a pune capăt problemei rabiei în Uniunea Europeană.
EnglishLet us not prolong these inequalities contrary to the spirit of the EU accession negotiations, and let us not damage the credibility of the EU in the eyes of some of its citizens.
Să nu prelungim aceste inegalități contrar spiritului negocierilor de aderare la UE și să nu deteriorăm credibilitatea UE în ochii unora dintre cetățenii săi.
EnglishAgain, now is the time for the political leaders to concentrate their efforts on finding guarantees that the elections are not going to bring further tensions and prolong the crisis.
Din nou, este timpul ca liderii politici să-şi concentreze eforturile pentru a găsi garanţii că alegerile nu vor aduce tensiuni suplimentare şi nu vor prelungi criza.
EnglishWe must not forget that during the crisis, quite a few voices have been heard calling for the introduction of protectionist policies, which would only serve to deepen and prolong the crisis.
Să nu uităm că pe fondul crizei s-au auzit nu puţine apeluri pentru introducerea unor politici protecţioniste, care nu ar face decât să adâncească şi să prelungească criza.
EnglishIt would really not be reasonable now to adopt any substantial amendments to this report, as this would prolong the legislative procedure and would entail long discussions in the Council.
Chiar nu ar fi rezonabil să adoptăm acum nicio modificare consistentă a acestui raport, întrucât acesta ar prelungi procedura legislativă și ar genera discuții lungi în Consiliu.

Sinonime (în engleză) pentru "prolongation":

prolongation
prolonged