Traducere engleză-română pentru "prominence"

EN

"prominence" română traducere

volume_up
prominence {substantiv}
EN

prominence {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "prominence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.
De exemplu, vaccinarea a căpătat o importanţă mai mare în combaterea bolii.
EnglishIn terms of global prominence, however, Portuguese is a much more important language than French or German.
Cu toate acestea, din punctul de vedere al prevalenţei globale, portugheza este o limbă mult mai importantă decât franceza sau germana.
EnglishThe aim is to guarantee that both the integration of equality and special equality measures will have prominence in future strategies.
Obiectivul este garantarea priorităţii integrării egalităţii şi măsurilor speciale pentru egalitate în strategiile viitoare.
EnglishIt is perhaps instructive that this issue first came to prominence because of a case in the UK's National Health Service.
Este poate relevant faptul că această problemă a devenit o prioritate ca urmare a unui caz din Serviciul naţional de sănătate din Regatul Unit.
EnglishThe Commission communication gives priority to environmental protection, and the prominence of this point was maintained in the Council conclusions of 2009.
Comunicarea Comisiei acordă prioritate protecţiei mediului, iar importanţa acestui punct a fost menţinută în cadrul concluziilor Consiliului din 2009.
EnglishThe issue of gender equality has been given greater prominence with the entry into force of the Treaty of Lisbon and we have a responsibility to take it forward.
Problemei egalităţii de gen i s-a dat o mare importanţă odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi avem responsabilitatea de a o duce mai departe.
EnglishI know that this has been given some prominence in the Presidency's programme, but I must speak about one issue which is mentioned, but without enough emphasis in my view.
Ştiu că i s-a acordat oarecare importanţă în programul Preşedinţiei, dar trebuie să vorbesc despre un aspect care este menţionat fără a fi evidenţiat, din punctul meu de vedere.
EnglishI have insisted on pressure being brought to bear in my earlier discussions with the Commissioner and in my amendments, and I am pleased that this issue is now gaining prominence.
În discuțiile mele anterioare cu dl comisar, precum și în amendamentele mele, am insistat pentru folosirea presiunii, și mă bucur să văd că această idee începe să fie vehiculată.
EnglishSince 2008, with the onset of the crisis and the measures taken to deal with it - in other words, since the G20's long-awaited rise to prominence - things have changed radically.
Din 2008, de la instalarea crizei și măsurile luate pentru rezolvarea acesteia - cu alte cuvinte, odată cu mult așteptata creștere în importanță a G20 - lucrurile s-au schimbat radical.

Sinonime (în engleză) pentru "prominent":

prominent