EN

promising {adjectiv}

volume_up
promising
Similarly, adult stem cells are also showing promising potential.
În mod similar, celulele stem adulte dovedesc și ele un potențial promițător.
A solution would be a major breakthrough in turning 2011 into a promising year for enlargement.
O soluție ar fi un progres major în transformarea anului 2011 într-un an promițător pentru extindere.
The accession dialogue that Commissioner Füle just mentioned sounds promising in that respect.
Dialogul de aderare pe care dl comisarul Füle tocmai l-a menționat sună promițător în această privință.

Exemple de folosire pentru "promising" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Am văzut semnale promiţătoare, de exemplu, din partea noului guvern din Japonia.
EnglishThe report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
Raportul prezintă ideea promiţătoare a creării unei academii diplomatice europene.
EnglishSimilarly, adult stem cells are also showing promising potential.
În mod similar, celulele stem adulte dovedesc și ele un potențial promițător.
EnglishA promising area in our transatlantic cooperation is what we call upstream cooperation.
Un domeniu care promite în cooperarea noastră transatlantică este ceea ce numim cooperare preliminară.
EnglishThe Eastern Partnership may be acknowledged as very promising.
Parteneriatul estic poate fi recunoscut ca fiind foarte promiţător.
EnglishWe policy makers have raised the stakes by promising to deliver.
Noi, factorii decizionali, am ridicat nivelul aşteptărilor prin promisiunile pe care le-am făcut.
EnglishA solution would be a major breakthrough in turning 2011 into a promising year for enlargement.
O soluție ar fi un progres major în transformarea anului 2011 într-un an promițător pentru extindere.
EnglishThe accession dialogue that Commissioner Füle just mentioned sounds promising in that respect.
Dialogul de aderare pe care dl comisarul Füle tocmai l-a menționat sună promițător în această privință.
EnglishWe will closely monitor the most promising technologies through the SET Plan information system.
Vom monitoriza îndeaproape cele mai promiţătoare tehnologii prin sistemul de informare al Planului SET.
EnglishI enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
EnglishIt is fragile but promising, if taken great care of.
Acesta este fragil dar promiţător, dacă se are mare grijă de el.
EnglishIn my opinion, this is a promising sign for further progress in this exceptionally sensitive area.
În opinia mea, acesta este un semn promiţător al unui progres viitor în acest domeniu extraordinar de sensibil.
EnglishThe summit had optimistic and promising significance.
Summitul a avut o semnificaţie optimistă şi promiţătoare.
EnglishIt could even be an historic moment in European integration, but for the time being it is mainly promising.
Acesta ar putea fi chiar un moment istoric al integrării europene, dar deocamdată este, în primul rând, promiţător.
EnglishIf so, the scene today is just as promising.
Dacă da, situaţia actuală este la fel de promiţătoare.
EnglishIt is a question of comparing what you promised then with what you are promising now and with what can be expected.
Este vorba de a compara ceea ce aţi promis atunci cu ceea ce promiteţi acum şi cu ceea ce poate fi aşteptat.
EnglishAnd what are we talking about and promising Egypt?
EnglishOn this basis, the more promising instruments will be identified which the Commission will assess in further detail.
Pe această bază, se vor identifica instrumentele cele mai promiţătoare, pe care Comisia le va evalua mai detaliat.
EnglishWe would like to give young Lithuanians a very promising future in Lithuania and avoid the increasing 'brain drain'.
Ne-ar dori să le oferim tinerilor lituanieni un viitor foarte promiţător în Lituania şi să evităm "exodul de creiere”.
EnglishThis is an essential factor when it comes to offering future generations of European citizens a promising future.
Acesta este un factor esenţial atunci când este vorba de a oferi un viitor generaţiilor următoare ale cetăţenilor Europei.

Sinonime (în engleză) pentru "promising":

promising
promise