Traducere engleză-română pentru "to promote"

EN

"to promote" română traducere

volume_up
promotion {substantiv}
EN

to promote [promoted|promoted] {verb}

volume_up
to promote (dar şi: to advantage, to boost)
I think this will promote presentation between the various administrations.
Cred că acest lucru va promova prezentarea între diferitele administrații.
Moreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
În plus, se va promova o creştere a productivităţii şi a ocupării forţei de muncă.
To promote EU citizenship, the Commission publishes an EU Citizenship Report .
Pentru a promova cetăţenia UE, Comisia publică un raport privind cetăţenia UE .
This is the form in which a state can best protect its citizens and promote a dialogue between its communities.
Sub această formă, statul îşi va proteja cel mai bine cetăţenii şi va favoriza dialogul între comunităţi.
In addition, economic development has promoted political stability throughout the region.
Mai mult, dezvoltarea economică ar favoriza stabilitatea politică în toată regiunea.
Better communication is also needed between contact points in order to promote mutual understanding between Member States.
De asemenea, este necesară o mai bună comunicare între punctele de contact pentru a favoriza o înţelegere reciprocă între statele membre.
However, taken together, their collective aim is to advance and promote the political and foreign policy agenda of the European Commission.
Cu toate acestea, luate împreună, scopul lor colectiv este de a înainta și promova agenda politică externă a Comisiei Europene.
to promote (dar şi: to foster)
volume_up
a dezvolta {vb.} (prietenia)
Through education, training and youth programmes, the European Union is developing the European dimension, promoting mobility and encouraging cooperation.
Prin intermediul programelor destinate educaţiei, formării şi tineretului, Uniunea Europeană dezvoltă o dimensiune europeană, promovând mobilitatea şi încurajând cooperarea.
in writing. - Promoting mutually-secure borders with neighbouring countries to the EU is necessary to maintain the sovereignty of our Union, to develop mutual cooperation.
. - Promovarea frontierelor sigure cu țările vecine ale UE este necesară pentru a menține suveranitatea Uniunii noastre și pentru a dezvolta o cooperare reciprocă.

Exemple de folosire pentru "to promote" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
Aceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
EnglishThe ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
Scopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.
EnglishOf course, we will do everything we can to promote the common policies of Europe.
Desigur, vom face tot posibilul pentru a promova politicile comune ale Europei.
EnglishTo promote EU citizenship, the Commission publishes an EU Citizenship Report .
Pentru a promova cetăţenia UE, Comisia publică un raport privind cetăţenia UE .
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
UE nu poate promova comerţul liber şi să îşi protejezetotodată piaţa agricolă.
EnglishThe Treaty requires the Commission to promote social dialogue, not undermine it.
Tratatul solicită Comisiei să promoveze dialogul social, nu să-l submineze.
EnglishMy conclusion is this: we all have a responsibility to promote this initiative.
Concluzia mea este: avem cu toţii responsabilitatea de a promova această iniţiativă.
EnglishI refer to the important statements that promote our southern agriculture.
Mă refer la declarațiile importante care promovează agricultura noastră din sud.
EnglishOn the other hand, I do not think that Europe should promote the award of citizenship.
Pe de altă parte, nu cred că Europa ar trebui să promoveze acordarea cetăţeniei.
EnglishMember States should not be facilitating any markets that promote social misery.
Statele membre nu trebuie să faciliteze nicio piaţă care promovează suferinţa socială.
EnglishHe did of course promote the importance of national sovereignty here in Parliament.
Desigur, dumnealui a promovat importanţa suveranităţii naţionale în acest Parlament.
EnglishMoreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
În plus, se va promova o creştere a productivităţii şi a ocupării forţei de muncă.
EnglishIn order to achieve this, we need to develop and promote alternative methods.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm şi să promovăm metode alternative.
EnglishThat is also a way forward which it is essential to promote here in the European Union.
Este o cale de urmat care trebuie de fapt promovată aici, în Uniunea Europeană.
EnglishThe proposal therefore aims to promote innovation within the textile sector.
Propunerea are prin urmare menirea de a promova inovarea în sectorul textil.
EnglishIt wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
Dorește să își demonstreze potențialul enorm și să se promoveze europenilor.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Secretariatul, care va avea sediul la Barcelona, va promova proiectele.
EnglishSport activities also promote social cohesion, democracy and personal development.
Activităţile sportive promovează coeziunea socială, democraţia şi dezvoltarea personală.
EnglishWe need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
Trebuie să promovăm politicile Uniunii menite să învingă situațiile familiale dificile.
EnglishHow it intends to promote and foster the migration to SEPA instruments?
Cum intenționează să promoveze și să încurajeze migrarea către instrumentele SEPA?

Sinonime (în engleză) pentru "promotion":

promotion