Traducere engleză-română pentru "promotion"

EN

"promotion" română traducere

volume_up
promotion {substantiv}
EN

promotion {substantiv}

volume_up
It is essential to make the selection and promotion processes open and transparent.
Este esenţial ca procesul de selectare şi de promovare să devină deschis şi transparent.
They have also founded a Covenant of Mayors' Office for coordination and promotion.
De asemenea, au înfiinţat un Birou pentru Pactului Primarilor pentru acţiuni de coordonare şi promovare.
We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Deja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului.
promotion (dar şi: advance, preferment)
Moreover, not only are all the generals mentioned by name in the Strasbourg judgments not brought before the courts, but they are put forward for promotion.
Mai mult, nu numai că generalii nominalizaţi în hotărârile pronunţate la Strasbourg nu sunt aduşi în faţa instanţelor, ci sunt propuşi pentru avansare.

Exemple de folosire pentru "promotion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need to take small steps forward in the promotion and defence of these rights.
Trebuie să facem paşi mici în direcţia promovării şi apărării acestor drepturi.
EnglishFinally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
În fine, discutăm şi despre promovarea incluziunii sociale prin combaterea sărăciei.
EnglishIn this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling.
În această privinţă, promovarea vânzărilor este mai importantă decât stocarea.
EnglishMr President, I very strongly support promotion of our high-quality food.
Dle preşedinte, susţin cu tărie promovarea alimentelor noastre de înaltă calitate.
EnglishThe Greens insisted on the promotion of 'cultural cooperation' instead.
Grupul Verzilor a insistat, în schimb, asupra promovării "cooperării culturale”.
EnglishWhat if they are exposed to such special 'promotion' regularly and without restriction?
Dacă sunt expuşi unei asemenea "promovări” în mod regulat şi fără restricţie?
EnglishIt is essential to make the selection and promotion processes open and transparent.
Este esenţial ca procesul de selectare şi de promovare să devină deschis şi transparent.
EnglishThe promotion of competition in the rich regions forms part of the comprehensive assessment.
Stimularea competiţiei în regiunile bogate face parte din evaluarea cuprinzătoare.
EnglishThis, unfortunately, is overt promotion of discrimination against women.
Din păcate, acest lucru reprezintă promovarea clară a discriminării împotriva femeilor.
EnglishExcept will this not then compromise the promotion of high quality foods?
Nu va compromite acest lucru promovarea alimentelor de înaltă calitate?
EnglishWe highlight the promotion of maritime occupations and continuous training for them.
Subliniem promovarea meseriilor maritime şi pregătirea profesională continuă pentru acestea.
EnglishFinally, Mrs Lulling's promotion of alcohol comes up once again.
În cele din urmă, promovarea alcoolului de către doamna Lulling revine în atenţie.
EnglishThe promotion of democracy in Belarus is a question both of values and of strategy.
Promovarea democraţiei în Belarus este o chestiune care implică, atât valori, cât şi o strategie.
EnglishWe have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Deja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului.
EnglishI would also like to draw attention to the question of health promotion.
Aş dori să atrag atenţia asupra chestiunii promovării sănătăţii.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vom desemna o comisie care să examineze ce reprezintă şi ce nu reprezintă promovarea homosexualităţii?
EnglishThe promotion of sustainable transport is a key element of the common transport policy.
Promovarea transportului durabil reprezintă un element esențial al politicii comune de transport.
EnglishThe promotion of specifically European agricultural and food products.
Promovarea produselor agricole şi alimentare specific europene.
EnglishThey have also founded a Covenant of Mayors' Office for coordination and promotion.
De asemenea, au înfiinţat un Birou pentru Pactului Primarilor pentru acţiuni de coordonare şi promovare.
EnglishThird, the proactive promotion of donation in hospitals as a way of overcoming shortages.
În al treilea rând, promovarea proactivă a donărilor în spitale drept mod de a depăşi lipsa acută.

Sinonime (în engleză) pentru "promotion":

promotion