Traducere engleză-română pentru "promotional"

EN

"promotional" română traducere

volume_up
promotion {substantiv}
EN

promotional {adjectiv}

volume_up
promotional
If you have an offer code you need to make sure that you enter it to receive the promotional price.
Dacă aveți un cod de ofertă, trebuie să vă asigurați că îl introduceți pentru a primi prețul promoțional.

Exemple de folosire pentru "promotional" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI think a review of the principles of the promotional campaign is called for.
Cred că este necesară o revizuire a principiilor campaniei promoţionale.
EnglishThe Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Comisia ar trebui să aloce fonduri pentru o campanie de promovare.
EnglishIf you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
Dacă doriţi să promovaţi site-ul Europa ta, puteţi folosi acest material promoţional disponibil în mai multe limbi.
EnglishIf you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
Dacă doriţi să promovaţi site-ul „Europa ta”, puteţi folosi acest material promoţional disponibil în mai multe limbi.
EnglishWe must also create a clear and adequate credit mechanism and outline promotional initiatives.
Totodată, trebuie să creăm un mecanism clar şi adecvat de credite şi să evidenţiem iniţiativele promoţionale.
EnglishIf you have an offer code you need to make sure that you enter it to receive the promotional price.
Dacă aveți un cod de ofertă, trebuie să vă asigurați că îl introduceți pentru a primi prețul promoțional.
EnglishNot include advertising or promotional messages.
Nu includeți mesaje publicitare sau promoționale.
EnglishFor example, stock-taking systems and possibly promotional activity for exports will also be necessary in the future.
De exemplu, vor fi probabil necesare sisteme de stabilire a inventarului şi activitate promoţională pentru exporturi.
EnglishIs that not already a promotional move?
EnglishPromotional campaigns are planned.
EnglishIn order for consumers to change their purchasing habits, wide-ranging, promotional and information campaigns are essential.
În vederea schimbării obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor, sunt esenţiale campanii extinse de promovare şi informare.
EnglishPharmaceutical companies must comply with clear rules on objectivity in the non-promotional information that they disseminate.
Companiile farmaceutice trebuie să respecte norme clare de obiectivitate în furnizarea informațiilor nepublicitare pe care de difuzează.
EnglishNonetheless, it does not provide a harmonised framework on the contents and the quality of non-promotional information for patients.
Totuși, aceasta nu oferă un cadru armonizat cu privire la conținutul și calitatea informațiilor nepublicitare destinate pacienților.
EnglishCitizens want information, however, not promotional material or indecipherable policy documents, and so a drastic change of course is needed.
Cetăţenii doresc informaţii, totuşi, nu material promoţional sau documente politice indescifrabile şi, prin urmare, este necesară o schimbare radicală de direcţie.
EnglishThe right of the patient to high quality non-promotional information on the benefits and risks of prescription-only medicines was urgently needed.
Dreptul pacientului la informații farmaceutice nepromoționale referitoare la beneficiile și riscurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă era imperios necesar.
EnglishEurope's cultural potential needs to be strategically utilised for the structural and promotional policies supporting development in its regions and cities.
Potențialul cultural al Europei trebuie exploatat în mod strategic în cadrul politicilor structurale și promoționale care susțin dezvoltarea regiunilor și a orașelor.
EnglishThis latitude would provide Member States with the ability to self-start promotional and information campaigns without the financial participation of industry.
Această libertate de acţiune ar permite statelor membre să demareze de la sine campanii de informare şi promovare fără participarea financiară a sectorului industrial.
EnglishThat is why we will have to ensure the availability of certified and registered websites offering considerable amounts of independent, objective and non-promotional information.
Din acest motiv va trebui să asigurăm disponibilitatea unor site-uri internet certificate și înregistrate care să ofere informații independente, obiective și nepublicitare.
Englishpromotional activities: improving the way in which consumers are informed, initiating awareness campaigns in order to maintain confidence in ecolabelling, using European funds
activităţi de promovare: îmbunătăţirea informării consumatorilor, iniţierea de campanii de sensibilizare pentru menţinerea încrederii în eticheta ecologică, utilizând fonduri europene;
EnglishAs far as the promotional campaign is concerned, we hope that the Commission's campaigns are effective and targeted in order to reach the general public and particularly young people.
În ceea ce priveşte campania promoţională, sperăm ca aceste campanii ale Comisiei să fie eficiente şi orientate, pentru a se adresa publicului general şi, în special, tinerilor.

Sinonime (în engleză) pentru "promotion":

promotion