EN

prompting {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "prompting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn this way, the real motivations prompting the European institutions to act are lost sight of.
Se pierd în acest mod motivaţiile reale ce îndeamnă instituţiile europene să acţioneze.
EnglishA sign-in dialog box appears, prompting you to enter your Windows Live ID and password.
Apare o casetă de dialog de conectare, solicitându-vă să introduceți ID-ul și parola Windows Live.
EnglishAllow Automatic prompting for ActiveX controls by clicking Enable.
Permiteți Se solicită automat confirmarea pentru controalele ActiveX făcând clic pe Activare.
EnglishAllow Automatic prompting for ActiveX controls by tapping or clicking Enable.
Permiteți Se solicită automat confirmarea pentru controalele ActiveX atingând sau făcând clic pe Activare.
EnglishFor Automatic prompting for ActiveX controls, click Enable.
Pentru Se solicită automat confirmarea pentru controalele ActiveX, faceți clic pe Activare.
EnglishI am keen to hear the reasons that are prompting certain political groups to oppose this discussion.
Sunt nerăbdător să aud motivele pentru care anumite grupuri politice se opun acestei discuţii.
EnglishIf you select the check box, Windows will remember that password and stop prompting you for it every time you log on.
Dacă selectați caseta, Windows va memora parola respectivă și nu vă o va mai solicita de fiecare dată când faceți Log on.
EnglishIt implies the intention of Parliament to cooperate with the Commission in prompting Member States to more productive work.
Acesta sugerează intenția Parlamentului de a coopera cu Comisia pentru a determina statele membre să lucreze mai productiv.
EnglishElevate without prompting
EnglishMoreover, it was in this same spirit that we took part in the G20 in London, prompting some very important decision-making.
În plus, în spiritul acestor evenimente am participat la reuniunea la nivel înalt G20 de la Londra, contribuind la luarea unor decizii foarte importante.
EnglishAs described below, this feature will automatically send such files without prompting you each time such an action is recommended.
După cum se descrie mai jos, această caracteristică va trimite automat asemenea fișiere fără a vă anunța de fiecare dată când o astfel de acțiune este recomandată.
EnglishIf you haven't opened Phone and Modem Options before, a dialog box will be displayed, prompting you to type your area code and access codes.
Dacă nu ați mai deschis Opțiuni pentru telefon și modem înainte, se afișează o casetă de dialog care vă solicită să tastați codul zonal și codurile de acces.
EnglishIf the dialog box prompting you to import your pictures doesn't appear when you connect the camera to your computer, AutoPlay might be turned off.
În cazul în care caseta de dialog care vă solicită importarea imaginilor nu apare atunci când conectați aparatul foto la computer, este posibil să fie dezactivată Redarea automată.