EN

promptly {adverb}

volume_up
promptly (dar şi: readily)
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
UE trebuie să fie capabilă să acționeze prompt și să continue să ofere o contribuție.
Let us resolve this outstanding issue promptly and sensibly.
Să soluţionăm acest aspect nerezolvat în mod prompt şi raţional.
I ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.
Îi rog să le finalizeze prompt şi să le prezinte Parlamentului.
We already acted promptly in December, and we should like to say to Mr McCreevy, as Mrs Berès did a moment ago, that the lift ...
Am acţionat deja prompt în decembrie şi aş dori să-i spun dlui McCreevy, aşa cum a făcut-o şi dna Berès puţin mai devreme, că ridicarea...

Exemple de folosire pentru "promptly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
UE trebuie să fie capabilă să acționeze prompt și să continue să ofere o contribuție.
EnglishChecks should be carried out promptly, just as payments should be made promptly.
Controalele şi plăţile trebuie să fie efectuate rapid.
EnglishI ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.
Îi rog să le finalizeze prompt şi să le prezinte Parlamentului.
EnglishLet us resolve this outstanding issue promptly and sensibly.
Să soluţionăm acest aspect nerezolvat în mod prompt şi raţional.
EnglishI am often able to help them promptly by directing them to SOLVIT.
Deseori îi pot ajuta rapid indicându-le reţeaua SOLVIT.
EnglishHow do you intend to act more effectively and more promptly?
Cum intenţionaţi să acţionaţi mai eficient şi mai prompt?
EnglishThis is where I call on Baroness Ashton to see promptly in Cyprus what we saw too late in the Arabian Peninsula.
Aș dori ca Baroneasa Ashton să vadă imediat în Cipru ceea ce am văzut prea târziu în Peninsula Arabă.
EnglishMoreover, our discussion has underlined the necessity for both parties to promptly resume dialogues.
Mai mult decât atât, discuţia noastră a subliniat necesitatea pentru ambele părţi de a reîncepe imediat dialogul.
EnglishThat is why it is rather odd that Ireland should now promptly have to vote once again on exactly the same treaty.
Din acest motiv este destul de bizar că Irlanda trebuie să voteze încă o dată asupra aceluiaşi tratat.
EnglishHowever, I only want to implement Basel III promptly if everyone at G20 level implements it simultaneously.
Însă doresc să implementez fără întârziere Basel III numai dacă îl implementăm toți deodată, la nivel de G20.
EnglishIn particular, it must be ensured that the Union's Solidarity Fund is mobilised promptly and flexibly.
În special, trebuie să ne asigurăm că Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este mobilizat cu promptitudine şi flexibilitate.
EnglishWe want to implement Basel III promptly.
Dorim să implementăm fără întârziere Basel III.
EnglishMoreover, I think our discussion has also underlined the necessity for both parties to resume dialogue promptly.
Mai mult, cred că discuţia noastră a subliniat, de asemenea, necesitatea ca ambele părţi să reia dialogul cu promptitudine.
EnglishFinally, the other bilateral difference of opinion between Slovenia and Croatia should also be resolved promptly.
În cele din urmă, cealaltă diferenţă bilaterală de opinie, dintre Slovenia şi Croaţia, ar trebui, de asemenea, soluţionată rapid.
EnglishPlease send your payment promptly.
EnglishLately, there has been criticism levelled at the Italian Government because they promptly sent arriving immigrants back to Libya.
În ultimul timp, guvernul italian a fost criticat deoarece acesta a trimis imediat imigranţii sosiţi înapoi în Libia.
EnglishIt is necessary to deal promptly with the issues of diversifying energy sources and constructing the Nabucco pipeline.
Trebuie să acţionăm prompt în abordarea problemelor legate de diversificarea resurselor energetice şi de construire a conductei Nabucco.
EnglishThe first right of patients is be treated promptly and appropriately, without any obstacles, in the place in which they reside.
Primul drept al pacienților este acela de a beneficia de tratament prompt și adecvat, fără obstacole, în statul în care locuiesc.
EnglishThe Commission reacted promptly.
EnglishWe also demand that the Swedish Presidency this autumn processes this proposal from the Commission actively and promptly.
Solicităm, de asemenea, ca preşedinţia suedeză din această toamnă să proceseze această propunere din partea Comisiei, în mod activ şi prompt.