Traducere engleză-română pentru "prone"

EN

"prone" română traducere

EN

prone {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "prone" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin.
Trei motive explică de ce unii sunt înclinaţi să îi dea satisfacţie domnului Putin.
EnglishCRT monitors are often more prone to outside interference than LCD monitors.
Monitoarele CRT sunt deseori mai predispuse la interferențe externe decât monitoarele LCD.
EnglishYoung people are the first victims of unemployment and are very prone to dropping out of school.
Tinerii sunt primele victime ale şomajului şi sunt foarte predispuşi la abandonul şcolar.
EnglishToday, the priority concern are some 10 000 to 30 000 people living in makeshift camps in flood-prone areas.
Astăzi, îngrijorarea prioritară sunt cei aproape 10 000 până la 30 000 de persoane care trăiesc în tabere improvizate în regiuni inundabile.
EnglishThey are prone to nervousness and misinformation, and therefore we all need to do our share in communicating properly on the challenges.
Sunt marcate de nervozitate și dezinformare și, prin urmare, trebuie să contribuim cu toții la o bună comunicare privind provocările.
EnglishAbove all, the crisis has demonstrated that markets left unregulated do not always self-correct and are prone to systemic risk.
În primul rând, criza a demonstrat că piețele care nu sunt reglementate nu se autocorectează întotdeauna și sunt predispuse riscului sistemic.
EnglishSlums such as Cité Soleil are especially prone to contagion due to very bad hygiene conditions and poor access to clean water.
Mahalale, cum ar fi Cité Soleil, sunt în special predispuse la contagiune din cauza condițiilor de igienă precare și a accesului limitat la apă curată.
EnglishHeadset microphones are best suited for working with Speech Recognition because they are less prone to picking up extraneous sounds.
Microfoanele cu căști sunt cele mai potrivite pentru utilizare Recunoaștere vorbire, deoarece ele sunt mai puțin înclinate spre captarea sunetelor externe.
EnglishHeadset microphones are better suited for working with Speech Recognition because they are less prone to picking up extraneous sounds.
Microfoanele cu căști sunt cele mai potrivite pentru utilizare Recunoaștere vorbire, deoarece ele sunt mai puțin înclinate spre captarea sunetelor externe.
EnglishIt focused, in particular, on ways to combat VAT fraud in connection with goods and services that were prone to this sort of abuse.
S-a concentrat, în special, pe modalitățile de combatere a fraudei în domeniul TVA-ului în legătură cu bunurile și serviciile care erau predispuse la acest tip de abuz.
EnglishThe country which I represent is less prone to these particular concerns because it is still more of a transit country for illegal immigration.
Statul pe care îl reprezint face mai puţin obiectul unor preocupări deosebite în această privinţă, pentru că este deocamdată mai degrabă un stat de tranzit pentru imigraţia ilegală.
EnglishSmaller businesses are particularly prone to financial difficulties as they often lack resources to adapt to rapidly-changing market conditions.
Cele mai expuse dificultăţilor financiare sunt întreprinderile mai mici, deoarece acestea duc deseori lipsă de resurse pentru a se putea adapta la condiţiile de piaţă în schimbare rapidă.

Sinonime (în engleză) pentru "prone":

prone
English