Traducere engleză-română pentru "to pronounce"

EN

"to pronounce" română traducere

RO
RO
EN

to pronounce [pronounced|pronounced] {verb}

volume_up
Madam President, before pronouncing on media freedom in Hungary, we might care to look at what we do as a Parliament.
Dnă președintă, înainte de a ne pronunța cu privire la libertatea mass-mediei în Ungaria, am putea binevoi să ne uităm la ceea ce facem noi, în calitate de Parlament.
You, as you often say yourself, are in listening mode: listening to national governments and waiting until they have pronounced themselves.
., conform propriilor afirmații, vă aflați în starea de ascultare: ascultați guvernele naționale și așteptați până când acestea se pronunță.
What is incredible is the fact that the European Parliament has been unable to pronounce on an issue such as the one under consideration today, which is important and of deep concern to citizens.
Ceea ce mi se pare incredibil este incapacitatea Parlamentului European de a se pronunța asupra unei chestiuni atât de importante ca cea de astăzi, care preocupă profund toți cetățenii.
to pronounce (dar şi: to utter)
volume_up
a debita {vb.} (a rosti)
to pronounce (dar şi: to assert, to declare, to state)
I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.
Aș fi bucuros dacă am clarifica odată pentru totdeauna lucrurile în Parlamentul European și am declara că poporul secuiesc are dreptul la autonomie teritorială.

Exemple de folosire pentru "to pronounce" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMy apologies to the interpreters for forcing them to pronounce this tongue twister.
Scuzele mele interpreţilor pentru că i-am forţat să pronunţe acest nume dificil.
EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Este complet greşit şi de neînţeles cum un tribunal poate pronunţa o asemenea sentinţă.
EnglishI am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.
Nu am de gând să mă pronunț asupra perioadei exacte de timp în care vom ajunge la un acord final.
EnglishNarrator does not pronounce some words correctly.
EnglishIn 2009, incidentally, there were 57 000, and the Court issued 2 000 judgments that year or, more accurately, it had to pronounce these judgments.
În 2009 s-a întâmplat să fie 57 000 de reclamaţii, iar Curtea a emis în anul acela 2 000 de sentinţe sau, mai degrabă, a trebuit să pronunţe respectivele sentinţe.
EnglishI would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.
Aș fi bucuros dacă am clarifica odată pentru totdeauna lucrurile în Parlamentul European și am declara că poporul secuiesc are dreptul la autonomie teritorială.
EnglishWhat is incredible is the fact that the European Parliament has been unable to pronounce on an issue such as the one under consideration today, which is important and of deep concern to citizens.
Ceea ce mi se pare incredibil este incapacitatea Parlamentului European de a se pronunța asupra unei chestiuni atât de importante ca cea de astăzi, care preocupă profund toți cetățenii.

Sinonime (în engleză) pentru "pronounced":

pronounced
English