Traducere engleză-română pentru "proof"

EN

"proof" română traducere

volume_up
proof {substantiv}
RO
EN

proof {substantiv}

volume_up
I cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Citez drept dovadă aceste probleme, printre altele, a conflictelor bilaterale.
This is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Este dovada că, dacă este lovit de o tragedie, niciun stat membru nu va fi abandonat.
I consider all of this to be proof of the developmental nature of these agreements.
Consider că toate acestea sunt o dovadă pentru caracterul de dezvoltare al acestor acorduri.
proof (dar şi: event, test)
The demonstrations in April provided very clear proof of where the interests of the Communists in Chişinău lie.
Manifestațiile din aprilie au fost o probă foarte clară a interesului comuniștilor de la Chișinău.
We are talking here about women because, until we receive proof to the contrary, men cannot give birth.
Discutăm despre femei deoarece, până la proba contrarie, bărbaţii nu pot naşte.
This is yet another victory for the European idea and further proof that ever more people believe in European values.
Aceasta este o nouă victorie pentru ideea europeană şi o nouă probă că populaţia crede în valorile europene.
proof (dar şi: argument, evidence)
volume_up
probă {f} (dovadă)
The demonstrations in April provided very clear proof of where the interests of the Communists in Chişinău lie.
Manifestațiile din aprilie au fost o probă foarte clară a interesului comuniștilor de la Chișinău.
We are talking here about women because, until we receive proof to the contrary, men cannot give birth.
Discutăm despre femei deoarece, până la proba contrarie, bărbaţii nu pot naşte.
This is yet another victory for the European idea and further proof that ever more people believe in European values.
Aceasta este o nouă victorie pentru ideea europeană şi o nouă probă că populaţia crede în valorile europene.
proof

Exemple de folosire pentru "proof" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe recent events in Ukraine and the conflict in Georgia are proof of this.
Evenimentele recente din Ucraina şi conflictul din Georgia dovedesc acest lucru.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Este dovada că, dacă este lovit de o tragedie, niciun stat membru nu va fi abandonat.
EnglishThe burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Sarcina probei este un aspect complicat, după cum a menţionat anterior comisarul.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Dacă sunt necesare dovezi, trebuie să analizăm mandatul european de arestare.
EnglishI hope that the vote in this House today will be further proof of that.
Sper ca votul de astăzi din această Cameră să fie o dovadă în plus a acestui fapt.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Am votat în favoarea raportului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile.
EnglishI have been asked if we already have proof that these processes are effective.
Am fost întrebat dacă avem deja dovezi că aceste procese sunt eficace.
EnglishAlmost every day, Turkey provides proof of its lack of readiness to join the EU.
Turcia dovedeşte aproape zilnic că nu este pregătită să adere la UE.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Are asupra sa cardul bancar (în Suedia acest document este acceptat ca dovadă a identităţii).
EnglishI consider all of this to be proof of the developmental nature of these agreements.
Consider că toate acestea sunt o dovadă pentru caracterul de dezvoltare al acestor acorduri.
EnglishI cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Citez drept dovadă aceste probleme, printre altele, a conflictelor bilaterale.
EnglishThese agreements are further proof of the neo-colonialism of the European Union.
Aceste acorduri reprezintă o dovadă în plus a neo-colonialismului practicat de Uniunea Europeană.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Mă voi ocupa în persoană, dacă îmi transmiteți dovada notificării.
EnglishProof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
O dovadă o reprezintă acordul de care s-a bucurat compromisul din partea tuturor celor implicaţi.
EnglishThe bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Ciocnirile sângeroase din Tunisia din ultimele zile sunt dovezi concludente ale acestui lucru.
EnglishFor that reason we have to future-proof the decisions that we take today.
Din acest motiv, trebuie să adaptăm deciziile pe care le adoptăm astăzi exigențelor viitoare.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Soldaţii noştri sunt ucişi de bombele talibanilor pentru că nu ne permitem vehicule blindate.
EnglishIt is an essential piece in our efforts to make Europe more crisis-proof.
Acesta este un element esențial în eforturile noastre de a face Europa mai rezistentă la criză.
EnglishWhat is happening in North Africa is proof of 'Fortress Europe'.
Ceea ce se întâmplă în Africa de Nord este o dovadă a "Fortăreței Europa”.
EnglishThirdly, investment in future-proof agriculture and industry.
În al treilea rând, investiţia în agricultura şi industria cu viitor durabil.

Sinonime (în engleză) pentru "proof":

proof