RO

frază (cu prop. subordonate) {feminin}

volume_up
frază (cu prop. subordonate)

Exemple de folosire pentru "prop" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
Am scăpat mulţumită refuzului Bundesbank de a susţine lira sterlină.
EnglishDowries may be used to prop up the position of financial institutions in the private market.
Zestrea poate fi utilizată pentru a sprijini poziţia instituţiilor financiare de pe piaţa privată.
EnglishIrish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
Contribuabilii irlandezi și europeni sunt înșelați pentru a susține sistemul bancar european și moneda unică.
EnglishFirstly, we must continue to provide humanitarian aid, but we must make sure that aid goes to the people and does not in any way prop up the regime.
Mai întâi de toate, trebuie să continuăm să furnizăm ajutor umanitar, însă trebuie să ne asigurăm că ajutorul ajunge la oameni și nu susține în niciun fel regimul.
EnglishIt does worry me when I see the reflex reaction of throwing money at the old industries and old technologies yet again, in an attempt to prop up ailing industries.
Mă îngrijorează când văd reacţia reflexă de a arunca încă o dată bani pe vechile industrii şi tehnologii, într-o încercare de a sprijini industriile suferinde.
EnglishTo avoid any misunderstandings, it is important to realise that these are not permanent subsidies and that the aim is not to prop up uncompetitive businesses.
Pentru a evita orice neînțelegeri, este important să conștientizăm că aceste subvenții nu sunt permanente și că scopul nu este acela de a sprijini întreprinderile necompetitive.
EnglishIf the Commission and the Council do not change course, it will continue to prop up yet another dictator in the region in the name of stability and border control and migration.
Dacă Comisia și Consiliul nu schimbă această situație, se va continua sprijinul altui dictator din regiune, în numele stabilității, a controlului la frontieră și a migrației.
EnglishIt simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
Pur şi simplu îi sancţionează pe grecii de rând, muncitori, pentru risipa politicienilor lor şi pentru dorinţa aceloraşi politicieni de a susţine uniunea monedei condamnate.

Sinonime (în engleză) pentru "prop":

prop