Traducere engleză-română pentru "property"

EN

"property" română traducere

volume_up
property {substantiv}
EN

property {substantiv}

volume_up
1. general
There is no question of violating rights to intellectual property.
Nu se pune problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
It has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nu este vorba despre drepturile de proprietate intelectuală şi de protecţia acestora.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate.
property (dar şi: estate)
There is no question of violating rights to intellectual property.
Nu se pune problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
It has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nu este vorba despre drepturile de proprietate intelectuală şi de protecţia acestora.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate.
property
volume_up
bun {n} (proprietate, avere)
Finally, it is a good thing that it is to be impermissible to advertise a product as having properties that are beyond what it can offer.
În fine, este un lucru bun să nu mai fie permisă promovarea unui produs prin prezentarea unor proprietăţi pe care produsul nu le poate oferi.
2. Judiciar
There is no question of violating rights to intellectual property.
Nu se pune problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
It has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nu este vorba despre drepturile de proprietate intelectuală şi de protecţia acestora.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate.

Exemple de folosire pentru "property" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
În ţara mea, neonaziştii încearcă să cumpere bunuri imobiliare aproape săptămânal.
EnglishI get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.
Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.
EnglishHowever, there is still a great deal to be done in the area of intellectual property.
Totuși, mai sunt încă foarte multe de făcut în domeniul proprietății industriale.
EnglishArrange your pictures by folder, month, day, rating, tag, or another property
Aranjarea imaginilor după folder, lună, zi, evaluare, etichetă sau altă proprietate
EnglishThey can include, for example, freedom of movement, but also protection of property.
Acestea pot include, de exemplu, libera circulaţie, însă şi protecţia proprietăţii.
EnglishThe issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.
Problema medicamentelor contrafăcute nu este legată de proprietatea intelectuală.
EnglishAny delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Orice întârziere va deschide porțile furtului efectiv de proprietate intelectuală.
EnglishIt has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nu este vorba despre drepturile de proprietate intelectuală şi de protecţia acestora.
EnglishAs a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate.
EnglishTo add more than one property, separate each entry with a semicolon.
Pentru a adăuga mai multe proprietăți, separați intrările prin punct și virgulă.
EnglishThe answer is to strengthen the application of intellectual property rights at global level.
Soluţia este protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la nivel global.
EnglishThese intellectual property rights are valid in all the countries of the EU.
Aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt valabile în toate statele membre ale UE.
EnglishI am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.
Sunt foarte îngrijorat de faptul că punem în pericol proprietatea noastră intelectuală.
EnglishI support the idea that intellectual property rights are worth protecting.
Susţin ideea că drepturile de proprietate intelectuală merită protejate.
EnglishPortugal is not experiencing a property crisis or a property bubble.
Portugalia nu se confruntă cu o criză a proprietății sau cu o bulă imobiliară.
EnglishWhat text is on the table with regard to intellectual property rights?
Ce text s-a prezentat în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală?
EnglishYou mentioned the case of Spain which indeed has suffered greatly in the property sector.
Aţi menţionat cazul Spaniei, care a suferit, într-adevăr, mult în sectorul imobiliar.
EnglishWe understand that a search is going on for property outside the European area.
Înţelegem că în prezent se caută locaţii în afara zonei europene.
EnglishThe first is the institutions' policy on buildings and property.
Prima se referă la politica instituţiilor cu privire la clădiri şi proprietăţi.
EnglishWe have to comply with all the agreements concluded regarding property.
Trebuie să respectăm toate acordurile încheiate referitoare la sărăcie.

Sinonime (în engleză) pentru "property":

property
property man
property owner
real property