Traducere engleză-română pentru "to proportion to"

EN

"to proportion to" română traducere

EN

to proportion to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to proportion to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
O proporţie semnificativă a populaţiei UE locuieşte în apartamente de bloc.
EnglishRegarding the access to information: again, let us just keep the numbers in proportion.
În ceea ce privește accesul la informații, haideți să privim cifrele proporțional.
EnglishTo change the photo's proportions, in the Proportion list, click a proportion.
Pentru a modifica proporțiile fotografiei, în lista Proporție, faceți clic pe o proporție.
EnglishI support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
Sprijin alocarea unei proporții mai ridicate din buget pentru politica energetică comună.
EnglishA large proportion of the budget goes to the EU's agricultural policy.
Un mare parte din buget este alocată politicii agricole a Uniunii Europene.
EnglishA large and growing proportion of these fossil fuels are imported from outside the EU.
Un procent important din cantitatea necesară de combustibil fosil se importă din afara UE.
EnglishThe West Midlands has the highest proportion of small businesses of any region in the UK.
Zona West Midlands are cea mai mare proporţie de mici întreprinderi din Marea Britanie.
EnglishA large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
Statele membre ar fi putut preveni un mare număr de astfel de plăţi eronate.
EnglishCurrently the largest proportion goes to big owners and to producers.
În prezent, cea mai mare parte se revarsă către marii proprietari şi către producători.
EnglishA large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
O mare parte din cheltuielile gospodăriilor europene este reprezentată de facturile pentru energie.
EnglishTo change the picture's proportions, click a specific print proportion in the list.
Pentru a modifica proporțiile imaginii, faceți clic pe o anumită proporție de imprimare din listă.
EnglishFinally, what proportion of these resources has already been set aside for these purposes?
Și, în final, ce procent din aceste resurse a fost deja rezervat urmăririi acestor obiective?
EnglishHowever, I believe we have to keep the issue in proportion.
Cu toate acestea, consider că trebuie să păstrăm un echilibru în această situaţie.
EnglishA similar figure is given for the proportion of the workforce engaged in service provision.
O cifră similară este dată pentru proporţia forţei de muncă angajate în prestarea de servicii.
EnglishA large proportion of EU citizens are against the appearance of cloned meat in the food market.
O mare parte a cetăţenilor UE sunt împotriva apariţiei cărnii clonate pe piaţa alimentară.
EnglishWhy does a large proportion of the Russian-speaking population not want to apply for citizenship?
De ce o mare parte a populaţiei vorbitoare de limbă rusă nu doreşte să solicite cetăţenie?
EnglishThat is, assisting people who are spending a high proportion of their income on fuel costs.
Adică, ajutor pentru persoanele care cheltuiesc o mare parte din venit cu plata combustibilului.
EnglishThe Roma population is a young population with a significant proportion of them under the age of 20.
Populaţia romă este o populaţie tânără, cu o proporţie însemnată sub vârsta de 20 de ani.
EnglishIn the economic sphere, the proportion of women with decision-making powers is very unsatisfactory.
În sfera economică, proporţia de femei cu competenţe decizionale este foarte nemulţumitoare.
EnglishTo promise to pay a reasonable proportion, as you have done up to now, is not acceptable.
A promite finanţare într-o proporţie rezonabilă, cum aţi procedat până în prezent, nu este acceptabil.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

proportion substantiv
to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian