Traducere engleză-română pentru "proportional (to)"

EN

"proportional (to)" română traducere

EN

proportional (to) {adjectiv}

volume_up
proportional (to)

Exemple de folosire pentru "proportional (to)" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf course, any action through ACTA has to be proportional to the aims.
Desigur, orice acţiune în virtutea ACTA trebuie să fie direct proporţională cu scopurile.
EnglishThis report is proportional in its approach; it is useful and I believe it will do good.
Acest raport este proporționat în abordarea sa; este util și consider că va oferi rezultate bune.
EnglishNorthern Ireland also uses the system of proportional representation for European elections.
Irlanda de Nord foloseşte, de asemenea, sistemul reprezentării proporţionale pentru alegerile europene.
EnglishThe force used must be proportional to the wrong endured.
Forţa folosită trebuie să fie proporţională cu daunele suferite.
EnglishIts 349 members are elected on the basis of proportional representation for a four-year term.
Cei 349 de membri sunt aleşi printr-un sistem de reprezentare proporţională, pentru un mandat de patru ani.
EnglishUnfortunately, expectations were not realised and the disappointment was directly proportional to this.
Așteptările, din păcate nu s-au concretizat, iar dezamăgirea a fost direct proporțională cu aceasta.
EnglishHowever, the claims must be reasonable and proportional.
Totuşi, cererile trebuie să fie rezonabile şi proporţionale.
EnglishWe are talking about a disease whose increased incidence is inversely proportional to the access to treatment.
Vorbim despre o boală a cărei incidenţă crescută este invers proporţională cu accesul la tratament.
EnglishUse of such data for other purposes, such as law enforcement, is neither legitimate nor proportional.
Utilizarea acestor date în alte scopuri, cum este aplicarea legii, nu este nici legitimă, nici proporţională.
EnglishThe modifications will have to be strictly proportional to the safety and environmental standards which they are meant to guarantee.
Acestea vor fi proporţionale cu standardele de siguranţă şi de mediu în vigoare.
EnglishSociety must therefore respond with punishment which is proportional to the seriousness of the crime.
Societatea trebuie, de aceea, să reacționeze printr-o pedeapsă care să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii.
EnglishEuropean data protection laws require the collection and storage of data to be proportional and necessary.
Legile europene privind protecţia datelor solicită o colectare şi o stocare proporţională şi necesară a datelor.
EnglishAs a friend, I say to you: Parliament's support will be proportional not to your prudence but to your boldness.
Vă spun prieteneşte: sprijinul Parlamentului va fi proporţional nu cu prudenţa, ci cu curajul dumneavoastră.
EnglishOn the other, however, we must always be careful to ensure that the expenditure is proportional to the benefits.
Pe de altă parte, însă, trebuie să avem mereu grijă să ne asigurăm că beneficiile sunt proporţionale cu cheltuielile.
EnglishThen there is the whole question of the proportional representation or an individual representation system there.
Apoi intervine întreaga chestiune a reprezentării proporționale sau a unui sistem individual de reprezentare în țară.
EnglishIn addition, these mandates lay down retention times and duration of access to PNR data that are proportional and limited.
În plus, aceste mandate prevăd perioade de păstrare şi o durată de acces la datele PNR care sunt proporţionale şi limitate.
EnglishProportional indeed!
Într-adevăr, aici este vorba de proporţionalitate!
EnglishSince the founding of the Irish State, it has been demonstrated that the proportional representation system is a fair and equal system.
Încă de la fondarea statului irlandez, s-a demonstrat că reprezentarea proporţională este un sistem corect şi egal.
EnglishLet us be proportional and let us keep the hysteria out of this debate, and more light and less heat on it.
Haideţi să păstrăm proporţiile, să ocolim isteria în această dezbatere şi, lăsând la o parte vehemenţa, să aruncăm mai multă lumină asupra problemei.
EnglishUnless the specification and allocation of emission allowances is proportional, it will be impossible to avoid distortion of competition.
Numai dacă specificarea şi alocarea fondurilor privind emisiile sunt proporţionale, va fi posibil să se evite competiţia.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian