Traducere engleză-română pentru "proportionally"

EN

"proportionally" română traducere

volume_up
proportion {substantiv}
EN

proportionally {adverb}

volume_up
proportionally
Europe's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
Dependența de energie a Europei crește proporțional cu creșterea populației sale.
It has set us the task of financing more in the candidate countries, which means that we finance proportionally more in Turkey and in Croatia than in other countries.
Avem obligația de a finanța mai mult țările candidate, ceea ce înseamnă că finanțăm proporțional mai mult Turcia și Croația decât alte țări.
So, compared to all other sectors in the European Union, fisheries are proportionally less affected by the rise in oil prices since they are already exempt from all the taxation.
Prin urmare, comparativ cu alte sectoare din Uniunea Europeană, pescuitul este proporțional mai puțin afectat de creșterea prețului petrolului, din moment ce este deja scutit de orice taxe.

Exemple de folosire pentru "proportionally" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
O creştere proporţională a preţului de vânzare la carne la producător este imposibilă.
EnglishEurope's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
Dependența de energie a Europei crește proporțional cu creșterea populației sale.
EnglishProportionally speaking, this has the same impact as 120 000 arriving in France in just one day.
În raport cu populația, această situație are același impact pe care l-ar avea sosirea a 120 000 de persoane în Franța într-o singură zi.
EnglishNonetheless, it is proportionally important to protect freedom of expression, which is one of the pillars underpinning our democracies.
Cu toate acestea, este la fel de important să apărăm libertatea de exprimare, care este unul dintre pilonii care stau la baza democrațiilor noastre.
EnglishIt has set us the task of financing more in the candidate countries, which means that we finance proportionally more in Turkey and in Croatia than in other countries.
Avem obligația de a finanța mai mult țările candidate, ceea ce înseamnă că finanțăm proporțional mai mult Turcia și Croația decât alte țări.
EnglishThe money would come from an EU fund established jointly by all Member States, with contributions being based proportionally on each country's per capita GDP.
Banii ar proveni dintr-un fond UE creat în comun de toate statele membre, contribuţiile bazându-se, proporţional, pe PIB-ul pe cap de locuitor al fiecărei ţări.
EnglishIn Copenhagen, it will not be worth signing an understanding in which the burdens associated with limiting CO2 emissions are not spread proportionally on a world scale.
La Copenhaga, nu va merita semnarea unui acord în care povara asociată cu limitarea emisiilor de CO2 nu este repartizată proporţional la scară globală.
EnglishProportionally, the number of deported persons would amount to half a million had these deportations taken place in three Scandinavian states - Sweden, Denmark and Norway.
Proporţional, numărul de persoane deportate ar echivala cu o jumătate de milion, dacă aceste deportări ar fi avut loc în trei state scandinave - Suedia, Danemarca şi Norvegia.
EnglishToday, we must strengthen social dialogue at all levels by trying to avoid salary reductions and ensure that salaries increase proportionally with productivity growth.
Astăzi trebuie să consolidăm dialogul social la toate nivelurile pentru a evita reducerile salariale şi a asigura faptul că salariile cresc proporţional cu creşterea productivităţii.
EnglishSo, compared to all other sectors in the European Union, fisheries are proportionally less affected by the rise in oil prices since they are already exempt from all the taxation.
Prin urmare, comparativ cu alte sectoare din Uniunea Europeană, pescuitul este proporțional mai puțin afectat de creșterea prețului petrolului, din moment ce este deja scutit de orice taxe.

Sinonime (în engleză) pentru "proportionally":

proportionally
proportion
proportionality